Säljaren ångrar köpeavtalet

2016-09-12 i Köplagen
FRÅGA
Om jag tagit emot handpenning på 1000 kr vid bilförsäljning av bil för 10 000 och nu ångrar försäljningen. Är jag bunden till att sälja bilen. Det finns bara papper på att jag mottagit handpenning.
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Av din fråga så tolkar jag det som att det rör ett köpeavtal mellan två privatpersoner. Därför kommer köplagen (KöpL) vara den lag som tillämpas på sin situation. I det fall att du som säljare är en näringsidkare och köparen är en privatperson så blir istället konsumentköplagen tillämplig.

Föreligger ett avtal?

Handpenning är ett penningbelopp, som då man ingår ett avtal betalas av den ena avtalsparten till den andra som förskott på betalningen. Genom överlämnande och mottagande av handpenning visar parterna att de binder sig till avtalet. I och med detta så kan vi konstatera att handpenningen pekar på att det det finns ett avtal om köp av bil mellan dig och köparen som är juridiskt bindande.

Säljarens skyldigheter med anledning av avtalet

En grundläggande utgångspunkt inom avtalsrätten är att avtal ska hållas. Detta kallas pacta sunt servanda och översatt till din situation innebär det att köparen kan kräva att avtalet ska hållas - kräva fullföljd.

När en säljare ångrar sig och inte överlämnar varan så föreligger dröjsmål med varans avlämnande (se KöpL 22 §). I dessa situationer så kan köparen alltså kräva fullföljd vilket innebär att om köparen så önskar så ska köpet gå igenom. Köparen kan alternativt välja att vilja häva köpet och då återgår eventuella prestationer som köpeavtalet gett upphov till såsom handpenningen enligt Köpl 64 §. Oavsett om köparen väljer att kräva fullgörelse eller att köpet ska hävas så har köparen rätt till skadestånd för eventuell skada han har lidit genom det faktum att varan inte överlämnats - avtalsbrottet (se KöpL 27 §). Skadeståndet omfattar ersättning för utgifter, prisskillnad, utebliven vinst och annan direkt förlust med anledning av avtalsbrottet (se KöpL 67 §).

För att sammanfatta så blir resultatet av avtalsbrottet att det blir köparen som avgör vad konsekvenserna blir.

Viktigt att påpeka är att även om ovan är vad lagen säger så har du ändå all möjlighet att kontakta köparen och fråga om om det finns någon möjlighet att lösa problemet sinsemellan och avtala om en hävning av köpet. Om ni inte kan komma fram till en lösning så kommer dock situationen som jag beskrev ovan att aktualiseras.

Med vänliga hälsningar,

Carl-Johan Lindman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1294)
2021-01-14 Har jag ångerrätt när jag handlar från en privatperson?
2021-01-13 Köparens undersökningsplikt vid köp av lös egendom mellan privatpersoner
2021-01-12 Kan en häva ett köp om säljaren ljuger om varans egenskaper och kvalitet?
2021-01-05 Köplagen eller konsumentköplagen? (enskild firma)

Alla besvarade frågor (88071)