FrågaKÖPRÄTTKöplagen24/08/2017

Säljare går under jorden halvvägs in i leveransen

Hej,

jag beställde ett jobb via min enskilda firma och jag fick en faktura för en komplett leverans av jobbet. I överenskommelse med företaget som skulle göra jobbet så bestämde vi att jag skulle betala ut halva summan direkt och resten när hela jobbet var utfört, vilket jag gjorde. Nu är det så att detta företaget ej kan leverera en komplett leverans och ägaren har mer eller mindre försvunnit. Hur går jag tillväga för att få tillbaka mina pengar, alltså den halva summan som jag betalade ut tidigare?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Nu förstår jag inte riktigt om det är en tjänst som du beställt eller en leverans med varor. Om det är varor så gäller köplagen. Som tur är så blir inte skillnaden så stor om det rör sig om en tjänst. Köplagen tillämpas nämligen analogt i desa fall, dvs man drar paralleller till den eftersom det inte finns någon specifik lag för tjänster mellan företag. Jag kommer utgå ifrån att det rör sig om en leverans av varor men detsamma lär alltså gälla om det rör sig om en tjänst.

Vad säger köplagen?

Köplagen är endast dispositiv, dvs den träder i kraft när ni inte avtalat om annat (3 §). Ni har avtalat om hälften av summan som förskottsbetalning och resten efter att leveransen skett. Om leveransen inte sker i tid eller uteblir helt så räknas detta som dröjsmål (22 §). Om säljaren kan visa att dröjsmålet beror på ett hinder utanför dennes kontroll, t.ex. oväder eller inbrott, så anses denne inte vara i dröjsmål (23 §). Så fort hindret tagits hand om, t.ex. genom att ta in nya varor som kan levereras, så ska dock leveransen återupptas (23 § andra stycket).

Om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren inser detta, har köparen rätt att häva köpet (25 §). Det kan t.ex. handla om beställda varor som köparen ska sälja vidare på en viss marknad och att varorna levereras först efter marknaden är slut. Om något sådant är fallet så kan man även få skadestånd för utebliven vinst enligt 27, 67 §.

Om säljaren är i dröjsmål, får köparen hålla inne så mycket av betalningen som dröjsmålet motsvarar. Om säljaren t.ex. levererat hälften av varorna, har köparen rätt att betala endast hälften av det avtalade priset (42, 43 §). Om det partiella dröjsmålet är av väsentlig betydelse för köparen får denne häva hela köpet, t.ex. om hälften av leveransen har kommit i tid men det är delar till en maskin och resten är försenat (43 §).

Om en del av en leverans är i dröjsmål så får du häva den delen av köpet under samma förutsättningar som du får häva hela leveransen om hela leveransen är i dröjsmål.

Ditt fall

Mycket hänger på huruvida förseningen är relevant för dig så pass att du får rätt att häva och huruvida den delen du fått är till hjälp utan den delen du väntar. Om inte, kan du alltså häva även denna del och få hela summan tillbaka. Annars får du behålla det du fått och få tillbaka/undlåta att betala för den del som uteblivit. Det krävs också som sagt, att denna försening är relevant för dig och att säljaren haft anledning att anta detta. Om det inte är aktuellt med hävning så lär du åtminstone kunna kräva fullgörelse, alltså att säljaren levererar det försenade godset så snart som möjligt.

Vad du kan göra

Det kan vara svåröverskådligt att ta del av så mycket information inom ramen för detta svar. Jag har inte heller all information för att bedöma ditt fall. Därför kan det vara en god idé för dig att själv gå in och kolla i köplagen för att förstå din situation och dina rättigheter bättre.

Om du anser att säljaren är i dröjsmål och vill kräva att denne fullgör sin förpliktelse, så kan du skriva detta i t.ex. ett email och göra klart vad du vill. Detta gäller också om du vill kräva hävning. Om säljaren fortfarande inte svarar eller vägrar dina krav och du anser att du har rätt, så har du möjlighet att gå till tingsrätten med ärendet. Detta gör du genom en stämningsansökan. Om du behöver hjälp med någon del i denna process kan du höra av dig till vår juristbyrå här på Lawline. Mer info om detta här. För företag erbjuder vi även premiumrådgivning där du för ett fast pris får obegränsad rådgivning, även via telefon. Där kan du börja din prenumeration direkt och få hjälp med detta ärende samt framtida affärer. Mer info om detta här.

Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!

Vänliga hälsningar,

Samuel KarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo