Säljare får som huvudregel inte höja ett avtalat pris

2017-10-26 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej!Har en snabb fråga, om jag vill reklamera en rea-vara och säljaren sedan kräver mer pengar för att rean gått ut, är det civilrättsligt rätt?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Du kan endast bli bunden av de avtalsvillkor som du accepterat. För att säljaren ska kunna ändra priset i efterhand fordras att du som kund skriftligen, muntligen eller på annat sätt accepterat villkoret/klausulen att priset kan förändras på efterhand på grund av reklamation eller annan anledning. Det räcker inte med att detta villkor om prishöjning står på kvittot som du får efter att avtalet ingåtts. Du ska ha gått med på villkoret innan köpet för att det ska vara giltigt. Har du fått information om det i kassan? Framgår det tydlig skyltning på platsen? Förutom svårigheter för säljaren att bevisa att du gått med på ett sådant villkor så kan en prishöjning på grund av reklamation anses som oskäligt utifrån ett konsumentskyddsrättsligt perspektiv. Det är alltså som huvudregel inte möjligt för säljaren att höja priset på en vara efter att ett köp genomförts med ett visst lägre angivet pris. Enbart det faktum att det handlar om ett realiserat pris enligt 17 § marknadsföringslagen är inte avgörande för denna fråga. Däremot får säljaren sänka priset efter reklamation på grund av fel i varan eller dröjsmål i leverans av den, så kallad prisnedsättning. Om säljaren vägrar iaktta sina skyldigheter enligt konsumentlagen att åtgärda fel i vara eller dröjsmål i leverans av vara ska du som kund i normala fall först starta ett ärende hos Allmänna Reklamationsnämnden och om säljaren inte rättar sig efter nämndens beslut, får du i sista hand ansöka om stämning i domstol.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1280)
2021-09-19 Går det att ångra köp i butik med stöd av konsumentköplagen?
2021-09-19 Försenad leverans av bil och bilutrustning
2021-09-14 Kan säljaren behålla handpenningen vid en avbeställning?
2021-09-14 Hur ska jag gå till väga för att häva ett köp av en båtmotor?

Alla besvarade frågor (95724)