Säljande av hus utan makes samtycke

FRÅGA
Mina tre barn bor i vårt hus med min man o jag har flyttat till lägenhet, vi ska skiljas. Vi har äktenskapsförord o jag står som ensam ägare till huset. Kan jag utan hans samtycke sälja huset?
SVAR

Hej,

för att besvara din fråga så vänder vi oss till äktenskapsbalken.

I mitt svar utgår jag ifrån att ni fortfarande är gifta.

Som huvudregel gäller att makar råder över sin egendom. 1 kap. 3 §

Vad som är avgörande i denna fråga är vad som är giftorättsgods och vad som är enskild egendom och på vilket sätt egendomen har blivit enskild. All egendom som inte är enskild är giftorättsgods. 7 kap. 1 §

Enskild egendom är bland annat egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild. 7 kap. 2 § 1 st. 1 p.
Vi kan alltså konstatera att ditt hus är enskild egendom p.g.a. äktenskapsförordet.

En make får dock inte utan den andra makens samtycke sälja den gemensamma bostaden. Detta förbud gäller inte bara giftorättsgods utan även viss enskild egendom. Den enskilda egendomen som förbudet gäller är egendom som blivit enskild genom äktenskapsförord. 7 kap. 5 § 1 st. 1 p.
Det hus som du själv äger räknas ändå som gemensam bostad då den vart avsedd som ert gemensamma hem och den innehas huvudsakligen för detta ändamål. Bedömningen kan dock vara annorlunda om man bedömer att tiden du inte bott i huset är relativt lång. 7 kap. 4 § 1 st. 1 p.

Sammanfattningsvis så får du inte sälja huset som din familj bor i utan din makes samtycke. Om din make vägrar att lämna samtycke så kan du dock vända dig till domstol som då kan tillåta säljandet av huset utan makens samtycke. 7 kap. 8 §

Om du vill ha mer hjälp så kan du lämna dina kontaktuppgifter i kommentatorsfältet nedan.

MVH

Zinar Budak
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1157)
2020-10-22 Påverkar ett äktenskapsförord arvsfördelningen?
2020-10-20 Återkallelse av äktenskapsförord
2020-10-13 Vad är viktigt att tänka på vid (totalt) äktenskapsförord och hur fördelas samägd fastighet?
2020-10-11 Vad behöver jag ha med mig när jag gifter mig i Turkiet?

Alla besvarade frågor (85590)