sälja varor till USA, beskattas man där?

FRÅGA
Hej, jag och en kompis har precis börjat sälja produkter på amazon som är riktade till den amerikanska marknaden. Min fråga är hur man bör gå till väga vad gäller beskattning och bolagsform. Är det endast vinstbeloppet uträknat på nedanstående vis som beskattas?Försäljnignspriset - Amazons avgifter - Övriga avgifter- Inköpspris = VinstOm man är bosatt i Sverige men använder ett amerikanskt kreditkort och säljer till USA, ska man då skatta i Sverige eller USA eller båda?Bör man för att få ett skattenummer skapa någon typ av bolagsform, exempelvis en egen firma eller ett handelsbolag då man är två?
SVAR

Hej! Tack för att du valde Lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att du ställer tre frågor. Dels vill du veta hur skatten beräknas i Sverige, samt vart du ska betala skatt; USA eller Sverige, eller båda? Och så behöver du ha generell information om de olika bolagsformerna.

För den första frågan så använder Sverige ett nettobaserat inkomstsystem. Det bertyder att det bara är vinsten som ska beskattas. Den tekniska metoden föreskrivs i 14:2 IL . Där står det att inkomster ska tas upp som intäkter och utgifter som kostnader.

En utgift definieras i 16:1 IL som en utgift för att förvärva och bibehålla inkomster. Så i ditt fall med de kostnadsposter som du tog med i frågan, så skulle allt ses som utgifter som kan dras av mot inkomsten (försäljningspriset)

Gällande frågan om du ska betala skatt i USA eller inte så är det något som slutgiltligen bestäms av amerikansk rätt som jag inte har tillgång till. Jag kan dock göra några antaganden som generellt stämmer väl.

De flesta skattesystem använder sig av olika principer för att bestämma ifall skatt ska betalas i landet eller inte. I Sverige använder vi av hemvistprincipen vilket defineras för juridiska personer i 6:3 IL. Det betyder att staten ser en som ett skattesubjekt när man är registrerad i landet.

Staten anser också att skatt ska betalas från bolag som kanske inte är registrerade här men har ett kontor eller filial i Sverige, 7:11 IL. Om vi presumerar att samma synsätt gäller i USA så ska ingen skatt betalas såtillvida ni inte har ett kontor i landet. Ska ni endast Skicka paket från Sverige till USA så bör då ingen skatt utgå till USA.

Till er sista fråga, angående bolagsformer, så är det upp till er hur ni anser att organisationen ska styras. Handelsbolag är fördelaktiga då ni är två personer och tar halva risken var. Men i slutändan är det vad ni tycker känns bäst för er verksamhet.

Hoppas det besvarade din fråga!

Jakob Westling
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Internationell skatterätt (256)
2020-08-02 Kan du bedriva ett företag i Sverige om du inte är bosatt här?
2020-07-31 Betalar jag skatt i Sverige eller Kina för försäljning av fastighet?
2020-07-27 Hur deklarerar jag schweizisk pension i Sverige?
2020-07-26 Hur beskattas aktier som jag ärvt då jag bor utomlands?

Alla besvarade frågor (82723)