Sälja stuga på arrenderad mark

2016-07-20 i Arrende
FRÅGA
Vår stuga ligger på mark som vi arrenderar av kommunen. Arrendet löper på 5 år. Nu vill vi sälja stugan, vad gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En stuga som står på arrenderad mark är att betrakta som lös egendom, detta går att utläsa motsatsvis ur 1 kap. 1 § Jordabalken (JB) (här) då denna bestämmelse beskriver vad som är att bedöma som fast egendom. Konsekvensen av detta är att de speciella forumreglerna som gäller vid en överlåtelse av fast egendom inte är tillämpliga vid en överlåtelse av er stuga. Utöver det finns det inte heller några regler som säger att köpet måste registreras, det finns ingen inskrivningsmyndighet för lös egendom. En muntlig överenskommelse mellan er och köparen är därför bindande enligt rättsgrundsatsen om att avtal skall hållas, det stadgas i 1 kap. 1 § Avtalslagen (här). Det är dock ur bevissynpunkt värt att tänka på att ändå upprätta en skriftlig handling på överlåtelsen.

Vid en överlåtelse av en fastighet på arrenderad mark gäller arrendeavtalet normalt mot den nya ägaren om arrendeavtalet är skriftligt och tillträdet till arrendestället skett före överlåtelsen, se 7 kap. 13 § JB (här). Fastigheten måste alltså i realiteten ha tagits i besittning, det räcker inte att t.ex. hyresgästen fått nycklarna till bostaden, utan personen måste även använda sig av lägenheten. Arrendeavtalet fortsätter alltså att gälla mot den nya fastighetsägaren enligt vad som är skrivet i avtalet.

Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (202)
2020-11-19 Följer ett arrendeavtal med fastigheten vid arv?
2020-11-12 Får jag sätta upp en grind på mark som jag arrenderar?
2020-11-09 Kan man ingå arrendeavtal digitalt?
2020-11-08 Bostadsarrende och rätt till förlängning

Alla besvarade frågor (86487)