Sälja stuga i befintligt skick

2020-07-17 i Fastighet
FRÅGA
Vilken skydd har säljare av stuganNär den säljs i befintlig skick
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar över vad som kan hända efter att säljaren sålt en stuga i befintligt skick. När jag svarar på frågan utgår jag från att det är både marken som stugan står på och själva stugan i sig som blir sålda.

Om köparen påstår att det finns fel

Det finns regler i jordabalken (JB) som avgör vad som gäller i den här situationen. Är det så att köparen hittar ett fel i fastigheten kan köparen få rätt till prisavdrag eller rätt till att häva köpet helt. Köparen kan även få rätt till skadestånd. Skulle köparen få rätt till någon av påföljderna är det säljaren som får kompensera köparen. (4 kap. 19 § första stycket JB).

För att köparen ska få rätt till någon av påföljderna finns det vissa villkor som måste vara uppfyllda. Kanske allra viktigast är att köparen måste ha uppfyllt sin undersökningsplikt. Undersökningsplikten innebär att köparen ska undersöka fastigheten innan köparen köper fastigheten. På grund av undersökningsplikten kan köparen inte senare påstå att något är fel med fastigheten om köparen redan borde ha upptäckt problemet vid en undersökning. Köparens undersökningsplikt är rätt stor vilket bland annat innebär att köparen måste undersöka även mer svårtillgängliga utrymmen. (4 kap. 19 § andra stycket JB).

Är byggnaden äldre eller i sämre skick blir köparens undersökningsplikt bara större. Köparen måste alltså undersöka noggrannare i de här fallen eftersom köparen kan förvänta sig att det finns fler problem. Är det så att fastigheten säljs i befintligt skick gör det också att köparen får en större undersökningsplikt. Att sälja fastigheten i befintligt skick visar på att det kan finnas problem med fastigheten. (4 kap. 19 § andra stycket JB).

Hur starkt är säljarens skydd?

Säljarens skydd är starkt när en fastighet blir såld i befintligt skick, särskilt om byggnaden dessutom är äldre eller i sämre skick. Köparen har en mycket stark undersökningsplikt i de här fallen. Däremot blir säljaren inte helt fri från ansvar. Skulle det vara så att köparen ändå hittar ett fel och har uppfyllt sin starka undersökningsplikt ansvarar säljaren.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Hanna Rosenqvist
Fick du svar på din fråga?