Sälja sin del av en samägd fastighet

2016-03-05 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
HejJag är delägare (25%) till en lantbruksfastighet utan byggnader. Kan jag sälja min del (25%) till en villig köpare även om de två andra delägarna inte är villiga att sälja sina andelar. Att åberopa samäganderätten och begära försäljning av hela fastigheten är inte aktuellt i nuläget. Allt detta beror på att jag börjar bli till åren och inte orkar med skötseln. Tackar på förhand för svar.
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Enligt 2 § samäganderättslagen krävs samtliga delägares samtycke för att förfoga över en samägd fastighet i dess helhet. Försäljning av fastigheten ses som ett förfogande. Motsatsvis kan man utläsa av lagen att varje delägare fritt kan förfoga över sin del av fastigheten. Detta innebär att du kan sälja dina 25% av fastigheten även om de andra delägarna vill ha kvar sina andelar.

En annan sak att tänka på är att samäganderättslagen är dispositiv, vilket betyder att om det finns ett avtal mellan delägarna som säger något annat än lagen, så är det avtalet som har företräde.


Vänliga hälsningar,

Caroline Orava
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1988)
2020-10-20 Uppsägningstid för borgensmannaskap gällande hyresavtal
2020-10-11 Går det att ge bort en fastighet med kravet att om inte gåvomottagaren kan underhålla den eller går bort ska lämna tillbaka den?
2020-10-11 Krävs det bygglov för att uppföra ett attefallshus?
2020-10-11 Besvarar Lawline skolfrågor?

Alla besvarade frågor (85288)