Sälja samägd fastighet utan samtycke

2020-10-29 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Syskonpar som säljer gemensamt ägd fastighet. Vad händer om det ena säger ja till bud men inte den andra. Den andra vill invänta ev högre bud. Kan man framtvinga försäljning ?Undrande bror
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom ni äger fastigheten gemensamt blir lagen om samäganderätt tillämplig (här, nedan förkortad SamL). Enligt huvudregeln krävs samtliga delägares samtycke för att få förfoga över den gemensamma fastigheten eller för vidtagande av åtgärd i dess förvaltning (2 § SamL). Med förfoga avses försäljning, uthyrning eller övrig disposition med äganderätten. Alltså innebär detta att ni båda måste säga ja till budet för att försäljning ska kunna komma till stånd. Däremot finns en regel som säger att en av ägarna kan påkalla tvångsförsäljning av fastigheten (6 § SamL), om inte den andra ägaren kan framföra synnerliga skäl för varför det inte ska få ske. Vad som anses vara synnerliga skäl ska enligt praxis tolkas restriktivt.

Om man vill få till en tvångsförsäljning så ska man inkomma med en ansökan till tingsrätten som då förordnar en god man att ombesörja försäljningen genom offentlig auktion (8 § SamL). Samägarna står kostnaden för den gode mannen, och detta dras från fastighetsförsäljningen (15 § SamL).

Beträffande priset så kommer tingsrätten bestämma ett minimipris under vilket fastigheten inte får säljas på auktionen (9 § SamL). Detta pris är så högt att det inte priset blir oskäligt samtidigt som det inte är så högt att försäljning omöjliggörs.

Slutligen ska poängteras att du fritt kan sälja din del av fastigheten om inte du och ditt syskon avtalat om något annat!

Hoppas detta besvarade din fråga!

Fredrik Holmström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1404)
2021-06-16 Skillnad ordinär fullmakt och framtidsfullmakt
2021-06-11 Vad är skillnaden mellan rättskapacitet och rättslig handlingsförmåga?
2021-06-09 Kan helsyskon bevittna en framtidsfullmakt?
2021-06-07 Vilka regler gäller för de försäkringar man har?

Alla besvarade frågor (93218)