Sälja samägd egendom

2019-06-20 i Samägandeavtal
FRÅGA
HejJag och mina två bröder har fått min fars jordlott i gåva. Vår far börjar bli äldre och han vill att vi ska ta hand om denna lott. Jag skrev ett samägande avtal mellan oss bröder där alla skrivit på, vår far ger oss en gåva och vi tre äger tillsammans.Den av oss bröder som står som ägare på egendomen vill nu dra sig ur och behålla jordlotten själv. Han hävdar också att vårt samägoavtal är ogiltigt. Alla har skrivit under på detta och jag undrar om detta håller juridiskt om det går så illa att min bror säljer nämnda jordlott.Med vänlig hälsning, Rolf
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Eftersom ni skrivit ett avtal om ert samägande till egendomen så har ni lika delar enligt lagen om samäganderätt (SamL) 1 § om inget annat framgår.

Enligt SamL 2 § så ska beslut som rör helheten av egendomen, t ex en försäljning, tas samfällt av delägarna med undantag av akut art som rör underhållet. Däremot förfogar varje delägare över sin andel. Det innebär att er bror har rätt att sälja sin andel till er eller någon annan men alltså inte egendomen som helhet utan ert medgivande.

Det finns dock möjlighet för en delägare att via domstolen begära att egendomen säljs på offentlig auktion enligt SamL 6 §. Vid ett sådant förfarande skulle en god man förordnas att sköta försäljningen och fördela pengarna mellan delägarna i enlighet med andelarna. Skulle ni vid en sådan auktion vilja behålla egendomen så finns inga hinder för att lägga bud själva men man kan väl hoppas att er bror hellre skulle vilja sälja sin andel direkt till er och slippa dra ärendet till domstolen.

Hoppas att ni kan komma överens med er bror, att ni fått svar på frågan och lycka till!

AnnaSara Jarius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (492)
2019-12-08 Föreligger det samäganderätt till hund?
2019-11-30 Bör man alltid dela hälften var vid försäljning av samägt gods?
2019-11-30 Samäganderätt - rätt att sälja
2019-11-08 Samägd segelbåt har sålts, har alla delägarna rätt till pengar?

Alla besvarade frågor (75510)