Sälja fastighet utan makes medgivande?

Jag ärvde en fritidsfastighet efter min frus bortgång 1988 Vi har 2 barn. Jag gifte om mig i början av 90 talet

och bor numera i bostadsrätt. Vi har inga gemensamma barn i nuvarande äktenskapet.

Min fråga är följande? Kan jag sälja eller ge bort fritidsfastigheten som gåva till mina barn utan medgivande

av min fru?

Lawline svarar

Hej tack för att du vänder dig till oss på lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du behöver din nuvarande frus medgivande för att ge bort fritidsfastigheten som du äger.

Varje make bestämmer över sin egendom

Under äktenskap råder principen om särförvaltning. Principen innebär att varje make bestämmer över sin egendom, 1 kap. 3 § ÄktB. Med det följer att du som make har rätt att sälja eller ge bort den egendom som du äger.

Undantag

Till denna regel om särförvaltning finns undantag, de s.k. rådighetsinskränkningarna. I dessa fall har du som make inte rätt att råda över (ge bort, sälja mm.) viss egendom som du äger utan din makes samtycke. Ett sådant undantag är t.ex. att en make inte har rätt att sälja det gemensamma hemmet trots att denne är ensam ägare, 7 kap. 5 § 1 st. ÄktB. Denna regel är till för att skydda den andra maken från att plötsligt stå utan bostad.

Men förutom att skydda den andra maken finns även en annan regel i 7 kap. 5 § 2 st. Denna är aktuell i detta fall och lyder som följer:

"En make får inte heller utan den andra makens samtycke avhända sig, låta inteckna, hyra ut eller på annat sätt med nyttjanderätt upplåta fast egendom som inte utgör makarnas gemensamma bostad, om egendomen är giftorättsgods."

Slutsats

Bestämmelsen innebär alltså att du inte får ge bort (avhända dig) fritidsfastigheten (fast egendom) om egendom är giftorättsgods, vilket den också är (se 7 kap. 1–2 §), utan din frus samtycke.

Varför denna regel finns är typ för att främja samråd mellan makar, kan tyckas var lite onödig, men det är så det ser ut.

Hoppas att detta hjälper dig!

Siri OlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”