Sälja fastighet under taxeringsvärdet, blir det gåva?

Jag och min syster äger en fritidsfastighet som vi vill sälja till ett av våra barn. Vi har ytterligare 4 barn.

Det finns ett intresse av att hålla nere priset så vi tänkte sälja precis under taxeringsvärdet.

Anses det som en gåva i så fall?

Kan vi då undvika reavinstbeskattning av fastigheten som inköptes av vår far 1972? Det finns ett litet hus som är i mycket dåligt skick och bör rivas. Byggnadskostnader är inte kända.

Nuvarande tax.värde är ca 1 600 000 kr.

Med vänlig hälsning,

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Sammanfattat svar:
Om den säljs billigare än marknadsvärdet så betraktas det som gåva och säljaren betalar ingen skatt alls. Om fastigheten säljs för mindre än 85 % av taxeringsvärdet kommer inte köparen heller att behöva betala stämpelskatt.

Längre genomgång:
När man säljer en fastighet som säljs billigare än marknadsvärdet så är köpet till viss del ett köp, och till viss del en gåva eftersom man alltså ger bort mer fastighet än vad man får pengar för. Det finns i skatterättsliga sammanhang en huvudsaklighetsprincip (se mer här) som konstaterar att om en fastighet säljs billigare än marknadspriset, ja då är det en gåva till 100 % och kontinuitetsprincipen gäller.
Kontinuitetsprincipen innebär att gåvomottagaren inte betalar någon skatt alls, utan istället inträder i gåvogivarens ställe. Det innebär att den som köper fastigheten i det här fallet vid en senare försäljning anses ha köpt fastigheten till det värde som betalades år 1972.

Det är alltså marknadspriset, inte taxeringspriset som avgör om det blir en gåva eller inte. Oftast är ju dock taxeringsvärdet lägre än marknadsvärdet, så att hålla sig till taxeringsvärdet medför i de flesta fall automatiskt att det blir en gåva.

Detta gäller INTE för bostadsrätter där en helt annan princip, delningsprincipen, används. Den medför inte alls samma effekter som här och därför kan detta svar inte tillämpas alls på bostadsrätter.

Resultatet av kontinuitetsprincipen i det här fallet kan i viss mån vara negativt för den som köper fastigheten nu, för det kan innebära att personen betalar mer nu än vad personen får tillgodoräkna sig vid en senare försäljning. Personen kommer alltså få en större kapitalvinst än vad personen egentligen själv fått. (Beroende på hur man ser det). Om personen köper fastigheten för 1 400 000 kr och sedan säljer den för 2 000 000 kr så kommer personen att använda exempelvis anskaffningsvärdet 150 000 kr om det var det som betalades år 1972. Personen har då egentligen gjort en kapitalvinst på 600 000. Men på grund av kontinuitetsprincipen så kommer personen istället ha gjort en kapitalvinst på 1 850 000 kr. Det kan alltså i viss mån bli negativt för köparen i det här läget, men det är svårt att veta utan att veta orginalvärdet och vad fastigheten kan säljas för.

Rent praktiskt så gör ju dock köparen oftast en ekonomisk vinst ändå...

En annan sak som blir aktuellt är stämpelskatt. Stämpelskatt ska inte betalas om en fastighet säljs för lägre än 85 % av taxeringsvärdet förra året. Det är därför av intresse att fastigheten i nuläget inte säljs för mer än 1 360 000 kr, om ert mål är att totalt undvika skatt just nu.

I praktiken kan det kanske bli lite tjafs i familjen om det ena barnet får köpa fastigheten väldigt billigt, så se till att sköta det snyggt!

Med vänliga hälsningar,

Jonas P. LindRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Försäljning av fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000