Sälja fastighet till utländsk medborgare?

2020-12-20 i Fastighet
FRÅGA
Får jag sälja min fastighet till en köpare från Jordan?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som om du undrar om man kan sälja en fastighet till en utländsk medborgare. Det enkla svaret är ja, det finns inget krav på att man måste vara svensk medborgare. Som vid alla fastighetsköp krävs det dock att formkraven är uppfyllda och att köparen fått lagfart efter köpet. Formkraven framgår av 4 kap. 1 § JB. Det som krävs är att avtalet ska vara skriftligt, innehålla uppgift om köpeskilling och överlåtelseförklaring samt vilken egendom som avses. Det krävs även att köpehandlingen sedan undertecknas av både köpare och säljare. För att sedan bli registrerad ägare av fastigheten krävs det att köparen söker lagfart hos Lantmäteriet. Detta ska sökas inom tre månader (20 kap. 1–2 §§ JB). Lantmäteriet har dock inte tillgång till personuppgifter för utländska medborgare och därför krävs det att köparen kan bevisa att denne är myndig. Det kan t.ex. göras genom att man bifogar en kopia av sitt pass i sin lagfartsansökan. För mer information, se Lantmäteriets hemsida.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Erik Asp
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (558)
2021-04-22 Hur gör man när man vill överlåta en del av en fastighet som gåva till någon?
2021-04-20 Kan jag bygga en stuga på marken utan övriga fastighetsägares medgivande? Blir stugan fastighetstillbehör?
2021-03-31 Gåvobrev fastighet
2021-03-31 Ansvar för grenar som tränger in på grannfastighet

Alla besvarade frågor (91413)