FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet30/07/2013

Sälja del av samfälld mark

Hej, jag äger 100 % en fastighet och 1/4 av samfälld mark tillsammans med mina tre syskon. Jag vill sälja min fastighet men kan någon av mina syskon hindra att jag också säljer min fjärdedel av marken?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kan inte se något sätt som dina syskon kan utnyttja för att hindra dig från att sälja din fjärdedel av marken. 

Av samäganderättslagen framgår att delägare, ensam, har rätt att sälja sin andel av den samägda egendomen (2 § samäganderättslagen, e contrario). Ofta är det också så att samfällighetsandelen tillhör fastigheten, och därför med nödvändighet följer med vid försäljningen av fastigheten.

Samäganderättslagen finns https://lagen.nu/1904:48_s.1

Lawline RådgivareRådgivare