Sälja del av fastighet som överlåtits genom gåva

FRÅGA
Vi fick ett hus i gåva från min far, huset värderat till 4 000 000!Nu vill min bror vill köpa ut mig för 2 000 000, och han ska vara kvar med huset! Hur mycket jag måste betala i skatt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När du säljer din del av fastigheten ni fått av er far måste du skatta på vinsten som uppstår. Eftersom du och din bror fick fastigheten i gåva av er far skattade varken ni eller er far något vid överlåtelsen. Det här gör att du och din bror inträder i er fars skattemässiga situation enligt 44:21 Inkomstskattelag (1999:1229). Det betyder att ni kommer behöva betala skatt för den vinst er far gjort tidigare (och även för den vinst ni gjort från det att ni övertog fastigheten till att ni säljer den). Ni får också dra av hans anskaffningskostnad och utgifter han haft för att öka husets värde i form av reparationer, tillbyggen och dylikt.

För att räkna ut vinsten och kunna svara på hur mycket skatt du ska betala när du säljer din del av fastigheten till din bror måste du alltså ta reda på vad din far haft för anskaffningskostnad och räkna ut ditt omkostnadsbelopp enligt 44:13 Inkomstskattelag (1999:1229). Eftersom du och din bror fått gåvan tillsammans får du bara räkna av halva anskaffningskostnaden och halva omkostnadsbeloppet.

När du ska beräkna omkostnadsbeloppet ska du ta hänsyn till de förbättringsutgifter din far eller du har haft. Det här kommer sänka din vinst och därför också din skatt. Det finns vissa krav för att få dra av förbättringsutgifter beroende på om det klassas som grundförbättringar eller reparation och underhåll.

När du fått fram din vinst ska den skattas på med 22/30delar av 30% enligt 45:33 Inkomstskattelag (1999:1229)

Eftersom det saknas förutsättningar och du egentligen önskar hjälp med att räkna ut extra siffror rekommenderar jag dig att kontakta Lawline här!

Med vänliga hälsningar

Emmy Pettersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäljning av fastighet (255)
2022-01-27 Hur mycket skatt ska betalas vid försäljning av fastighet?
2022-01-16 Hur stor är kapitalvinstskatten vid försäljning av tomter.
2021-12-11 Hur sker beskattning om man säljer sin andel i ärvd fastighet ?
2021-11-28 Gåva av fastighet och skatt på värdeökningen

Alla besvarade frågor (98676)