Sälja andel i samägd fastighet utan medgivande

2015-11-30 i Fastighet
FRÅGA
Hej!Jag äger en del i en obebyggd lantbruksfastighet (typkod 110), med flera andra delägare. Jag vill sälja min andel, behöver jag de andra delägarnas godkännande?
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Eftersom ni är flera som gemensamt äger fastigheten så blir Samäganderättslagen tillämplig om ni inte avtalat annat. Det är viktigt att komma ihåg, om det finns något avtal mellan er delägare så går det före lagen.

Om det inte finns något avtal om hur en delägare får eller inte får sälja sin del (förköpsklausuler osv är vanligt) så gäller samäganderättslagen. Även hur du fått din del i fastigheten kan dock påverka, om du fått den i arv eller gåva med överlåtelseförbehåll påverkar det din rätt och möjlighet att sälja din andel.

Enligt 2 § Samäganderättslagen ska samtliga delägare vara överens kring åtgärder och förvaltning av godset i sin helhet. Det innebär dock inte att en delägare inte fritt kan sälja sin andel av godset (med de inskränkningar avtal eller överlåtelseförbud kan innebära, som redogjorts för ovan). En delägare kan även enligt 6 § i samäganderättslagen ansöka om att fastigheten i sin helhet ska tvångsförsäljas på offentlig auktion.

Så, om inget avtal eller förbehåll finns så kan du sälja din andel utan de andra delägarnas godkännande, men om hela fastigheten ska säljas krävs endera att alla delägare är överens enligt 1 § eller att en eller flera delägare ansöker om tvångsförsäljning på offentlig auktion enligt 6 §.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll