Sälja andel i samägd fastighet

2017-06-29 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej! Vi har en sommarstuga fördelad på fyra andelar. Varav mormor äger 50 % och resten fördelat på oss tre syskon. Mormor vill/kan/orkar inte vara med längre så hon vill sälja sin del till ossHur går vi då tillväga?Kan mormor bestämma vilken summa hon vill ha eller måste hon ta hänsyn till stugans nuvärde/taxeringsvärde? Jag förstår ju att vi kontaktar skatteverket för omfördelning av andelar. Behöver vi ha någon kontakt hos banken? Eller upprättar vi ett köpebrev,heter det så?, själva?Tacksam för vägledning.Med vänlig hälsning
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När en fastighet ägs av flera personer är det en samägd fastighet, vilket regleras i samäganderättslagen. Lagen är dock dispositiv och kan därmed avtalas bort. Samtliga delägares samtycke krävs vid förfogande av den samägda egendomen i dess helhet eller för vidtagande av förvaltningsåtgärd (2 § samäganderättslagen). Dock har varje delägare rätt att förfoga över sin andel, utan de övriga delägares samtycke. En delägare kan sälja sin andel och bestämmer själv villkoren för detta, alltså till vilket pris denne vill sälja sin andel. Hur priset ska bestämmas kan göras på olika sätt, men det är upp till parterna att komma överens om detta.

Vid försäljning av en andel av en fastighet måste vissa formkrav uppfyllas för att köpet ska vara giltigt, vilket regleras i 4 kap. jordabalken (JB). En skriftlig köpehandling måste upprättas och skrivas under av både säljaren och köparen. Avtalet ska innehålla uppgift om köpeskilling samt en överlåtelseförklaring (4:1 JB). Om dessa krav inte uppfylls är köpet ogiltigt. Det är vanligt att dubbla köpehandlingar används vid fastighetsköp, alltså både köpekontrakt och köpebrev, men det är inget krav. Köpebrevet upprättas när köpeskillingen betalats och fungerar som ett kvitto på betalningen. Samma formkrav som tidigare gäller (4:2 JB).

Sammanfattningsvis kan er mormor själv bestämma vilken summa hon vill ha för sin andel. Hon kan självklart ta hjälp av en värderingsman för att värdera sin andel och sedan utgå därifrån, men det är inget hon måste göra. Sedan kan ni själva upprätta en köpehandling (köpekontrakt) och tänk då på att alla formkrav ska vara uppfyllda, annars är köpet ogiltigt. Ni kan även upprätta köpebrev om ni vill, men det är inget krav.

Om ni vill ha hjälp med att upprätta en köpehandling är ni välkomna att kontakta oss på info@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna Ambjörn
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2114)
2022-01-14 Arrende eller allmän nyttjanderätt?
2022-01-14 Process bostadsrätt
2022-01-13 Vem äger fastigheten?
2021-12-30 Begäran om att åtgärda fel i fastighet och bortfraktning av kvarlämnade möbler från säljaren

Alla besvarade frågor (98478)