Salivprov på person som inte är skäligen misstänkt för brott

2017-04-27 i Förundersökning
FRÅGA
Hej. Det är såhär att jag för ett halvår sedan stoppades i en polisinsats, där ett vapen hittades i fordonet jag körde, jag var ensam i bilen. Jag satt häktad i ett par dygn och blev sedan släppt från häktet men var fortfarande misstänkt för grovt vapenbrott. Efter 4 månader så får jag ett brev att förundersökningen har blivit nedlagd eftersom att på de utredningsuppgifter som finns, inte kan strykas att jag har begått ett brott. Nu i veckan, nästan mer än ett halvår efter händelsen blev fordonets ägare uppringd av polisen, där de bad hen att komma ner en snabbis till parkering och de tog ett DNA prov av Persien och som svar när hen frågar om anledningen till DNAtopsningen svarar dem att det handlar om mig. Min fråga är. Har polisen rätt att topsa ägaren till fordonet ett halvår efter händelsen? Även fast förundersökningen är nedlagd när det gäller mig som misstänkt? Samt att iomed att personen och ägaren till fordonet som topsats är en bror/syster/ far till mig och polisen borde lätt kunna se att om de hittat DNA spår på vapnet och med dagens teknik kan se om DNA spåret de har hittat tillhör någon i min familj när de har försökt att matcha det med mitt inlämnade DNA. För jag har förstått att man polisen kan se om DNA-t är Ifrån någon i min familj. Så varför tror ni att polisen ändå valde att topsa personen i fråga.Och kan förundersökningen mot mig återupptas igen även fast vice chefsåklagaren i Göteborg lagt ner förundersökningen mot mig? Mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som så, att du har funderingar kring åklagarens rätt att återuppta en förundersökning samt polisens rätt att göra en kroppsbesiktning genom tagande av salivprov på en person som inte är skäligen misstänkt för det aktuella brottet.
Eftersom att frågorna inte behandlar samma sak, har jag valt att dela upp dessa och besvara dem var för sig.

Till att börja med regleras dessa frågor i rättegångsbalken (RB).

Fråga 1. Har åklagaren rätt att återuppta en nedlagd förundersökning?

En förundersökning kan läggas ner på grund av olika anledningar, exempelvis om det inte finns tillräcklig bevisning för att åklagaren ens ska kunna se det som befogat att väcka åtal för brottet. Om det framkommer nya omständigheter som gör att åklagaren bedömer att det finns skäl att väcka åtal för det aktuella brottet, kan en förundersökning återupptas. Ett brott kan alltså utredas på nytt förutsatt att det inte är preskriberat.
Grovt vapenbrott preskriberas först efter 10 år.
(23 kap. 4 a § RB. Se även 9 kap. 1 a § vapenlagen och 35 kap. 1 § brottsbalken).

Alltså kan förundersökningen mot dig återupptas igen trots att den tidigare har lagts ner, om det har framkommit nya omständigheter som gör att åklagaren finner skäl att inleda en förundersökning, exempelvis ny bevisning.

Fråga 2. Har polisen rätt att göra en kroppsbesiktning genom tagande av salivprov på annan än den som är skäligen misstänkt för det aktuella brottet?

För att polisen ska ha rätt att genom tagande av salivprov dvs. kroppsbesiktiga en person som inte är misstänkt eller misstänkt på en lägre misstankegrad än skäligen misstänkt för det aktuella brottet, krävs att:
* Det aktuella brottet kan leda till fängelse,
* att provet tas genom salivprov och inget annat,
* att syftet med provtagningen är att göra en DNA-analys som ska underlätta identifiering vid utredning av det aktuella brottet,
* att det finns synnerlig anledning att anta att provtagningen är av betydelse för utredningen av brottet (dvs. att det föreligger faktiska omständigheter som påtagligt visar att man med rätta kan förvänta sig att uppnå det resultat som man vill med provtagningen. Exempelvis kan avsikten med DNA-provet vara att konstatera att upptäckta DNA-spår tillhör den misstänkta gärningspersonen) och,
* att polisen noga har övervägt om skälen för provtagningen väger upp det intrång eller men som den innebär.
(28 kap. 12 b § RB).

Under förutsättning att ovanstående krav är uppfyllda, har polisen rätt att ta ett salivprov på en person som inte är misstänkt eller inte är skäligen misstänkt för det aktuella, grova vapenbrottet. Eftersom att åklagaren har rätt att återuppta en förundersökning, så kan åklagaren i ditt fall ha gjort detta och då har polisen på meddelande av åklagaren, rätt att utföra ett salivprov på detta sätt om det är av betydelse för den nya och fortsatta utredningen av det grova vapenbrottet. Det råder heller ingen tidsbegränsning för polisen vad det gäller kroppsbesiktning till gagn för utredningen av det aktuella brottet, så länge brottet inte har preskriberats, vilket det inte har gjort i ditt fall. Alltså har polisen rätt att göra detta salivprov trots att det har gått mer än sex månader sedan ett eventuellt brott begicks.

Hoppas att du har fått svar på dina frågor! Om du har fortsatta funderingar, är du välkommen att vända dig till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Linn Östman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (546)
2021-08-01 Vad händer efter en polisanmälan?
2021-07-19 Om jag misstänker att polisen felaktigt avlyssnat mig, vilka åtgärder kan jag vidta?
2021-07-12 När får polisen göra en husrannsakan?
2021-07-11 När får polisen beslagta en telefon?

Alla besvarade frågor (94568)