Sålde felaktig lägenhet omedveten om felet - skyldig att åtgärda?

2017-08-22 i Köplagen
FRÅGA
Hej, vi har såld vår bostadsträtt. Det visar sig att det finns 2 st eluttag som ser ut som att det är jordat i hela lägenheten men det är det inte. Detta eluttag fanns där när vi köpte lägenhet för 3,5 år sedan och vi själv hade inte gjort något med el. I december 2015 hade bi anlitat svensk firma som hade renoverat badrummet och lagt kakel i hallen och vardagsrummet. Nu efter vi hade sålt lägenhet visar det sig att om man lägger kakel så måste det vara jordat i lägenheten. Vi visste inte om och kunde inte lägga kakel själv därför hade vi anlitat firma till det. Den firma hade inte informerat oss att det måste jordas om man vill ha kakel på golvet. Klparen hade inte heller tagit besiktingsman innan köpet. Vad gäller i detta fal? Ska vi som säljare bekosta att jorda legenheten eller inte? Tack
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till oss på Lawline!

Vad säger lagen?

Vid köp av bostadsrätt gäller köplagen. Lägenheten ska stämma överens om vad som är och vad som anses vara avtalat samt vad köparen har rimliga skäl att anta (17 §). Gör den inte det så har köparen rätt att få felet åtgärdat eller om ingen av er vill det eller om det inte går (34, 36 §), kräva prisavdrag motsvarande skillnaden mellan värdet på den felaktiga lägenheten och det avtalade priset (37, 38 §). Huruvida lägenheten anses felaktig är oberoende av huruvida ni som säljare var medvetna om felet.

Om fel anses föreligga så kan detta ha sin grund i renoveringsfirmans arbete men det blir fortfarande ni som får åtgärda felet (om än med hjälp av renoveringsfirman) eftersom ni är säljare. Om felet anses bero på renoveringsfirmans arbete, kan de bli ersättningsskyldiga genom konsumenttjänstlagen. 4 - 5 § säger att näringsidkaren i sin tjänst måste ta till vara konsumentens intressen och se till att tjänsten utförs på ett fackmannamässigt sätt. Om de brutit mot några föreskrifter eller på annat sätt gått emot vad som är branschpraxis utan att rådgöra med er, så är tjänsten att anse som felaktig enligt 9 §. Du kan då ha rätt att kräva att de avhjälper felet genom att betala för att en elektriker jordar lägenheten eller dylikt (20 §).

Ditt fall

Det behövs en sakkunnig för att svara på huruvida det är fel på lägenheten i köprättslig bemärkelse, genom att den är ojordad och kaklad. Om det anses vara ett fel och detta inte tagits upp innan köpet, så kan du behöva ersätta dem för detta. I så fall är din chans att kräva ersättning i din tur av de som utförde denna felaktiga renovering.

Åtgärder

Du kan skriva ett mail till köparen och förklara att du tänker ta upp detta med de som utförde renoveringsarbetet. Sedan skriva ett mail till dem och kräva att de avhjälper felet. Du blir då så att säga mellanhanden mellan köparen och renoveringsfirman som du vill ska åtgärda felet. Om renoveringsfirman vägrar åtgärda det så kan du anmäla dem till tingsrätten med en stämningsansökan. Om det kommer till detta så kan det vara en god idé att betala köparen för att undvika att de stämmer dig, beroende på hur du bedömer dina chanser att undvika skyldighet gentemot köparen. Förhoppningsvis drar sig konflikten inte så här långt men om den gör det och du behöver mer hjälp, kan du höra av dig till oss på info@lawline.se eller boka en tid med en av våra jurister på lawline.se/boka.

Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen om du behöver mer hjälp med detta eller i något annat framtida ärende.

Vänliga hälsningar,

Samuel Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1384)
2021-07-27 Vem ansvarar för fel i en husvagn när det rör sig om ett köp mellan två privatpersoner?
2021-07-26 Häva köp och kräva ersättning för kostnader - köplagen
2021-07-26 När har köparen rätt att häva köpet enligt köplagen?
2021-07-26 Köparen är sen med betalningen, vad kan jag göra?

Alla besvarade frågor (94271)