Sakskada - Skadestånd och hittegods

2016-04-03 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Hej!Jag var DJ på en klubb här i Stockholm.Medans jag stod och spelade så tappade jag min nyckelknippa som innehåller hemnycklar och källarnycklar.En kollega som spelade efter mig hittade nycklarna i dj-båset, utan att veta att det var mina, och gav dem sedan till en vakt när stället stängde.Vakten har sedan slarvat bort nycklarna...Och då undrar jag om det räknas som egenmäktigt förfarande och ifall jag kan få ut någon ersättning för låsbyte osv.Hur ska jag göra?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Det ser ut som du har goda möjligheter att få ersättning för låsbytet.

För att kort sammanfatta det hela. Du kan både polisanmäla nöjeslokalen (den aktuella klubben du tappade bort nycklarna på) och kräva skadestånd av dem. För att kräva ut skadeståndet så krävs det däremot inte att du polisanmäler nöjeslokalen.

Polisanmälan

Dina borttappade nycklar ska räknas som institutionsgods då det tappades bort på en nöjeslokal. Institutionsgods är en form av hittegods enligt 6 § lagen om hittegods Lagen om hittegods är alltså tillämplig i ditt fall. Se här.

Kollegan gjorde rätt i att lämna över nycklarna till vakten då det är nöjeslokalens uppgift att verka för att nycklarna ska återförenas med sin ägare enligt 1 § lagen om hittegods. Detta sker genom att nöjeslokalen ska anmäla fyndet till Polismyndigheten. Är ägaren till godset känd, får upphittaren i stället underrätta honom eller henne om fyndet. Fullgör nöjeslokalen inte sina uppgift enligt 1 § så gör de sig skyldiga till fyndförseelse enligt brottsbalken 10 kap. 8 §. Se här.

Sett till att nöjeslokalen inte har kontaktat polismyndigheten och dessutom förlorat nycklarna så kan man utrycka det som att de inte har fullgjort sin uppgift enligt 1 § lagen om hittegods och kan därmed dömas till böter enligt brottsbalken 10 kap 8 §.

Ersättning för låsbytet

Genom att ordningsvakten tappat bort dina nyckar så har du lidit en sakskada. Mer om sakskada kan du läsa här.

Nöjeslokalen är enligt 3 kap 1 § Skadeståndslagen skadeståndsskyldig för sakskador som dess arbetstagare genom fel eller försummelse orsakar i tjänsten.

Uppsåt eller vårdslöshet Vakten har troligtvis inte haft för avsikt att tappa bort dina nycklar. Han kan däremot ha varit vårdslös i sitt agerande vilket är tillräckligt för skadeståndsskyldighet. Enligt tidigare rättsfall ska den som orsakat skadan i sitt agerande frångått vad som kan bedömas som normal aktsamhet för att bedömas som vårdslös. Vakten ska alltså frångått de försiktighetsåtgärder som normalt brukat vidtas vid sitt arbete. Med detta menas de försiktighetsrutiner som är sedvana i branschen. I normalfallet så kan man argumentera för att vakten borde ha låst in dina nycklar i ett skåp eller liknande tillsammans med annat upphittat. Det har alltså funnit bra med möjligheter att undvika borttappandet av nycklarna. Detta måste även vakten ha insett.

För skadeståndsskyldighet krävs ett orsakssamband mellan vaktens handlande och skadan (borttappande av nycklar som lett till utgift för låsbytet). man kan snabbt konstatera att ett orsakssamband finns. Orsakssambandet ska även vara adekvat, alltså att det ska ha varit rimligt förutsebart. Vakten ska genom sitt handlande ha framkallat en fara och den skada som du har drabbats av ska ha varit ett någorlunda typiskt förverkligande av denna fara. Jag vill motivera att adekvans föreligger då vakten inte har placerat dina nycklar i säkert förvar och därmed har framkallat en fara för att de ska tappas bort bland annat i lokalen. Vi vet dock inte alla omständigheter och i slutändan blir det självklart upp till en domstol att i sista hand avgöra frågan

Skadestånd med anledning av sakskada omfattar bland annat ersättning för sakens värde och annan kostnad till följd av skadan enligt 5 kap. 7 § punkt 1 och 2 skadeståndslagen. Här omfattas då ersättning för låsbytet. Observera gärna att nöjeslokalen kan begära att skadeståndet ska jämkas enligt 3 kap. 6 § skadeståndslagen. En sådan jämkning innebär att skadeståndets summa sätts ner till att endast omfatta självrisken för låsbytet om det täcks av din hemförsäkring. Om du inte har en hemförsäkring kan skadeståndet ändå sättas ner sett till att du innan skadan uppkom har haft möjlighet att teckna en hemförsäkring. En sådan jämkning kommer bara dock komma till stånd om nöjeslokalen begär det i domstol och domstolen finner det rimligt.

Till sist vill jag tillägga att en förlikning mellan dig och nöjeslokalen angående ersättning för skadan du lidit är det lämpligaste sättet att lösa detta på. Skulle en förlikning ändå inte vara möjlig råder jag dig att kontakta ett ombud som kan föra din talan.

Lycka till med ditt ärende! Hör gärna av dig om du har fler frågor.

Vänligen,

Carl-Johan Lindman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (628)
2020-12-01 Vad innebär culparegeln?
2020-11-30 Kan jag få hjälp att driva ärendet vidare?
2020-11-28 Kan jag få skadestånd?
2020-11-27 Skadestånd för skadade kastruller

Alla besvarade frågor (86931)