FrågaSKADESTÅNDSRÄTTSkadestånd utanför kontraktsförhållande18/08/2015

Sakskada på häst

Hej!

Igår orsakade två personer att min häst dog. Vi har ihop med dessa personer under lång tid bestämt att min häst ska in först från hagen eftersom hästen annars springer så mycket så den skadar sig.

Igår struntade dessa personer i att ta in min häst först vilket resulterade i att hästen sprang så mycket att hon gick omkull och bröt benet. Hon fick avlivas direkt.

Går det att stämma dem på något vis?

Mvh Jennifer

Lawline svarar

Hej,
tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du har eventuellt rätt till skadestånd för sakskada enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:209), SkL. Ersättningen bör motsvara hästens värde före skadan, 5 kap. 7 § SkL.

För att avgöra om du har rätt till skadestånd måste man bedöma om de som orsakat olyckan varit culpösa (vårdslösa). Denna s.k. fria culpabedömning görs i flera steg.

1. Vållande - Genom handlingen har de vållat skadan.

2. Adekvat kausalitet - Vidare har det även förelegat ett nödvändigt samband mellan handlingen och skadan, s.k. adekvat kausalitet. Att hästen kunde skada sig om personerna i fråga agerade såhär ligger i farans riktning.

3. Culpa eller uppsåt - Jag menar att dessa personer har agerat vårdslöst eller till och med uppsåtligt genom att släppa in din häst först. Det beror på att de var medvetna om riskerna och har åsidosatt vad ni kommit överens om. Det hade varit förhållandevis enkelt att vidta förebyggande åtgärder, alltså att släppa in din häst senare. Eftersom ni talat om det här ämnet förut borde risken för skada vara ganska hög, därmed borde personerna även ha insikt om detta.

Försök gärna göra upp i godo eller med hjälp av era försäkringsbolag. En domstolsprocess kan vara tidskrävande och kostsam. Du måste själv känna om du vill stämma personerna vid tingsrätten för det fallet att de inte vill göra upp utanför domstol. Jag menar i vilket fall som helst att du bör ha rätt till skadestånd.

Lycka till!

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?