Sakskada på bil på grund av väjning för gående - skadestånd?

FRÅGA
Om jag kör i låg hastighet >5km/h och en fotgängare provokativt går rakt framför min bil, trots fri väg till dennes destination. Ifall att jag bromsar samt väjer för fotgängaren och detta orsakar en vagnskada på bilen. Är då fotgängaren skyldig till skadestånd? Detta scenariot är självklart väldigt vagt och "provokativt" beteende är något man måste definiera själv, men om jag skulle ha övervakningsfilm från momentet, skulle det då gå att få ersättning på den skadan som orsakades?
SVAR

Hej, tack för din fråga!

Då det inte är en skada på bilen som orsakats av ett annat motordrivet fordon kommer du inte kunna få ersättning från din trafikförsäkring, se 10 § trafiskskadelagen. Istället kommer förmodligen, beror förstås på avtalsvillkoren, din eventuella vagnskadeförsäkring att täcka skadan. Observera att du då kommer få betala en självrisk.

Försäkringsbolag har, när de har betalat ersättning för en skada, regressrätt mot skadevållaren. Detta innebär att försäkringsbolaget i sin tur kan kräva pengar av denna person. I ditt fall är det osäkert om fotgängaren skulle kunna anses vara skadevållare. En fotgängare kan göra sig skyldig till vårdslöshet om denne inte följer trafikförordningens regler. Det är exempelvis förbjudet men inte straffbart att gå mot rött ljus, skulle detta leda till en kollision mellan bilar kan fotgängaren bli dömd för vårdslöshet i trafik. Om den gående inte brutit mot någon trafikanvisning kommer det antagligen bli svårt för försäkringsbolaget att kräva pengar av denna, detta trots provokationen.

Sammanfattningsvis, kommer det nog bli svårt att kräva fotgängaren på ersättning för den uppkomna skadan. I detta fall gäller det att ha en vagnskadeförsäkring som täcker skadan.

Hoppas du har fått någorlunda svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna Bergvall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd i trafiken (174)
2021-01-16 Hur får man ut ersättning vid trafikskada med buss?
2020-11-05 Skadestånd i trafik och åtal för flera brott
2020-10-28 Kan man få ersättning för trafikskada efter 10 år?
2020-09-28 Hur länge kan man kräva ersättning för en skada?

Alla besvarade frågor (88187)