Sakskada orsakad av vårdslöst handlande av enskild

FRÅGA
Hej! Jag och en kollega satt på vårt jobb efter stängning och hade på bordet emellan oss en varsin nyöppnad cider och en varsin halvfull kaffekopp. In i rummet kommer en annan kollega med sin kompis. De båda slår sig ner bredvid oss och inom kort ställer sig kompisen upp, skriker hejdlöst och kastar sig rakt på vårt bord. Där låg även min en vecka gamla mobiltelefon (för 8000:-) som blev dränkt i all vätska. Jag försökte så gott jag kunde att torka den, men det har inte hjälpt. Har besökt en telefonibutik som säger att den inte går att laga. Denna kompis vägrar att betala en enda krona och skyller på att "ett spöke attackerade" henne.. Hur ska jag gå tillväga?
SVAR

Hej! Skadeståndslagen (1972:207), SkL, är tillämplig. Kompisen tycks ha varit vårdslös. Du bör undersöka om kompisen som orsakade skadan på mobilen var i tjänst hos din eller någon annan arbetsgivare vid tidpunkten då detta hände, eller om denne hade slutat sitt arbete för dagen, saknade arbete osv. Av 3:1 och 4:1 SkL följer nämligen att det i så fall i regel är kompisens arbetsgivare som ska ersätta skadan, förutsatt att kompisen gjorde detta i tjänsten.

I annat fall är det kompisen själv som ska ersätta skadan enligt 2:1 SkL. Rekvisiten är följande:

- handling

- oaktsamhet (alternativt uppsåt)

- adekvat kausalitet (det ska vara förutsägbart att en sådan handling (att kasta sig på ett bord där glas, koppar och mobil ligger) orsakar sådan skada)

- uppkommen skada

Du kan väcka talan mot kompisen om skadestånd angående detta i tingsrätt. Laga domstol i tvistemål i allmänhet är rätten i den ort, där svaranden, din kompis, har sitt hemvist, 10:1 rättegångsbalken (1942:740), RB. Ombud/biträde är alltid bra att ha under en rättegång, varför du i så fall bör ta hjälp av en advokatbyrå eller juristbyrå. Den person som vinner målet får vanligen sina kostnader för ombud/biträde ersatta av motparten, se 18:1 och 8 RB.

Undersök om du har en rättsskyddsförsäkring som kan täcka dina rättegångskostnader i domstol. Exempelvis kan detta ingå i hemförsäkringen. För frågor om denna kan du vända dig till ditt försäkringsbolag. Du kan också vända dig till Kronofogdemyndigheten, KFM, med en skriftlig ansökan om betalningsföreläggande, se lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. Såvida du inte har en rättsskyddsförsäkring kan du även vända dig till en advokatbyrå och förhöra dig om villkoren hos denna byrå angående rådgivning enligt rättshjälpslagen (1996:1619) eller rättshjälp enligt denna lag.

Det enklaste och snabbaste sättet är ofta att lösa konflikten direkt med personen i fråga. Det kan därför vara värt besväret att kontakta kompisen en gång till. Ingenting hindrar att du förklarar för denne att du menar allvar med ditt krav och att du avser att vända dig till domstol/KFM/en advokat om denne inte går med på att ersätta dig för mobilen.

Lars Bålman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (223)
2022-01-26 Vad gör man om ens hund blivit biten av en annan hund?
2021-09-26 Hur kräver man ersättning för en misslyckad plastikoperation?
2021-09-17 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-09-10 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?

Alla besvarade frågor (98676)