Sakrättsligt skydd vid konsumentköp

Om jag köper ett fordon av en ägare. Jag betalar samt att ägarbytet görs samtidigt. Jag får dock lov till att parkera fordonet på tidigare ägares mark då jag inte har möjlighet att ta med mig fordonet vid tillfället.

Räknas fordonet som mitt här?

Kronofogden är nämligen en vecka senare på dennes mark och utmäter gods. De utmäter även fordonet som jag köpt. De hävdar att fordonet inte räknas som "tradera" då köparen (jag) inte tog med mig fordonet vid köptillfället.

Värt att nämna är att det är ett företag som drabbats av utmätning och att företaget ej äger marken som jag fick parkera mitt nyligen köpta fordon på.

Kvitto för köpet finns samt även bevis på ägarbyte. Detta är daterat till långt innan datumet för utmätningen.

Enligt lagtexten så ska det räcka att jag kan bevisa att fordonet är mitt om jag förstått det korrekt.


Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör huruvida så kallat sakrättsligt skydd har uppstått i och med köpet. Sakrättsligt skydd innebär att du har bättre rätt till bilen än vad kronofogdemyndigheten har. Sakrättsligt skydd uppstår bland annat som du nämner genom tradition, vilket gäller köp som skett i enlighet med Köplagens regler dvs. mellan näringsidkare eller privatpersoner.

Men som jag har förstått det så har du köpt bilen i egenskap av konsument samtidigt som säljaren har varit näringsidkare. Det sakrättsliga momentet är då istället avtalet (49 § Konsumentköplagen).

Baserat på omständigheterna som framgår av din fråga så har du i egenskap av konsument rätt till bilen i och med att ett köpeavtal har slutits. Då du även har ett skriftligt avtal så har du en fördel då du kan bevisa att avtal har slutits

Hoppas att du fått svar på din fråga.

Hälsningar,

My ÖhmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo