Sakrättsligt skydd för nyttjanderätt till fastighet överlåten genom gåva

2015-05-28 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Vill skänka en fritidsfastighet, men vara säker på att jag får nyttja den tills jag dör, personligen, hur ska gåvobrevet vara skrivet för att detta ska säkerställas ? Jag vill inte att min nyttjande rätt ska påverkas även om gåvomottagaren går i konkurs. Hur gör man det ? Antar att min nyttjande rätt på något sätt måste registreras. Andra förslag på hur detta kan lösas mottages också tacksamt
SVAR

Hej och tack för att du använder våra tjänster!

Fråga för hur du kan säkra sakrättsligt skydd för nyttjanderätt till fastigheten om du ger bort fritidsfastigheten i gåva, samt vilka alternativa lösningar som föreligger.

I det följande kommer ett konkret svar varefter hänvisningar och utförligare beskrivningar följer längre ned.

Summering

Det är möjligt för dig att ge bort fastigheten i gåva och samtidigt behålla nyttjanderätten till fastigheten under en period om 50 år, eller 25 år om fastigheten är belägen i ett område med detaljplan. Detta uppnås genom dels ett gåvobrev, och dels ett nyttjanderättsavtal. Tyvärr rymmer inte den här tjänsten upprättandet av sådana avtal, däremot kan ni beställa ett sådant uppdrag av oss om ni önskar. I sådant fall finner ni mina kontaktuppgifter längst ned i det här svaret.

Vid en sådan situation, där ni ger bort fastigheten men behåller nyttjanderätten, kan ni uppnå s.k. sakrättsligt skydd, vilket innebär att er nyttjanderätt är säkrad även vid en konkurs. Däremot kan ni inte hindra gåvomottagaren från att sälja fastigheten, även om er nyttjanderätt består.

Där kan föreligga olika skäl för att man som gåvogivare vill välja ett sådant här förfarande. Däremot så rekommenderar vi att ni istället löser ägarövergången genom testamente, dvs. att ni behåller fastigheten i er ägo under er livstid, varefter den sedan skiftas genom arv efter er bortgång. Det kan däremot föreligga skäl för varför ni istället vill ge bort fastigheten under er livstid, det framgår dock inte i er frågeställning.

Gåva av fastighet förenad med nyttjanderätt

Först bör det påpekas att i det följande så kommer fritidsfastigheten omnämnas som "fastigheten".

Genom gåva eller testamente, är det möjligt att skänka en fastighet och förena överlåtelsen med villkor som fortsatt nyttjanderätt för givaren.

Dels upprättar man ett gåvobrev och villkorar gåvan med att givaren har en fortsatt nyttjanderätt till fastigheten, därefter måste man upprätta ett nyttjanderättsavtal för att dels klargöra nyttjanderätten och dels för att stipulera villkoren kring nyttjanderätten. Vem som ska stå för olika kostnader och om, och i så fall hur, nyttjanderätten kan upphöra.

Tyvärr rymmer inte den här tjänsten att vi upprättar sådant gåvobrev eller nyttjanderättsavtal, då detta i så fall sker i ett uppdrag för sig.

Däremot kan man inte hindra mottagaren ifrån att sälja fastigheten (eller att gå i konkurs för den delen) men man kan säkra sin nyttjanderätt, oavsett ägare, genom att förvärva sakrättsligt skydd.

Sakrättsliga skyddet - med hänvisningar till Jordabalken (1970:994) om inget annat anges.

Det sakrättsliga skyddet är nödvändigt vid nyttjanderättsupplåtelser och innebär att nyttjanderätten består även om fastigheten säljs vidare eller om fastighetsägaren går i konkurs. Skyddet är närmare reglerat i 7 kap. 11-14§§.

Genom att teckna ett nyttjanderättsavtal för fastigheten och låta skriva in detta i Fastighetsregistret (vilket sker genom ett inskrivningsärende hos Lantmäteriet) uppnår man sakrättsligt skydd och som nyttjanderättshavare är man därmed skyddad från fastighetsägarens konkurs. Rätten till inskrivning framgår av 7 kap. 10§.

Vidare bör påpekas att denna typ av nyttjanderättsavtal, och därmed det sakrättsliga skyddet, har en begränsning i tiden, vilket regleras genom 7 kap. 5§. Utgångspunkten är 50 år men om fastigheten är belägen i ett område med detaljplan är tiden begränsad till 25 år.

---

Vi hoppas att rådgivningen hjälper er, och om någonting varit oklart är ni varmt välkommen att återkomma till mig för ett klargörande.

Om ni är intresserade av en lösning där ni reglerar ägarövergången genom testamente, föreslår vi att ni bokar ett möte med en jurist som är särskilt kunnig på detta område, vilket ni kan göra här, Boka tid.

För de fall ni fortfarande är intresserade av att genomföra ägarövergången genom gåva och nyttjanderättsavtal, så är ni välkomna att kontakta mig på; fredrik.norberg@lawline.se

Med vänliga hälsningar

Fredrik Norberg

Fredrik Norberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1961)
2020-08-04 Har granne som klippt mina buskar rätt att kasta över grenarna på min tomt?
2020-08-04 Hur beskattas en gåva av en fastighet?
2020-08-01 Hus på ofri grund
2020-07-30 Överlåtelseförbud vid gåva av fastighet

Alla besvarade frågor (82722)