FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet16/04/2018

Sakrättsligt giltig fastighetsöverlåtelse inom äktenskapet

Min hustru står som ensam ägare av det hus vi bor i. Funderar nu på att hon ska ge bort halva huset som gåva till mig. Inget vidare krångligt tycker jag. Jag ser en gåva som en gåva dvs. inga penningtransaktioner inblandade. Vad är det vanliga? En kostnad av 0 kr eller halva taxeringsvärd som köpeskilling?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar över hur du på bästa sätt åstadkommer en sakrättsligt giltig gåva inom ditt äktenskap.

Av 8 kap 1 § äktenskapsbalken (ÄktB) framgår att en gåva mellan makar åstadkoms genom registrering enligt 16 kap ÄktB. I praktiken innebär detta att ett gåvobrev måste utfärdas. I detta ska framgå att din hustru ger dig halva fastighetens värde i gåva samt att ni bägge signerar denna handling, se 16:2 andra stycket ÄktB. Så fort denna handling uppfyllt formkraven som nämns i 16 kap ÄktB ska denna skickas till Skatteverket som sedan kommer att registrera gåvan i erat äktenskapsregister.

För att ge bort en del av en fastighet i form av gåva ställer jordabalken (JB) upp formkrav för hur detta ska gå till. Enligt 4 kap 29 § JB gäller samma formkrav för fastighetsköp som vid gåvoöverlåtelse av en sådan. Gåvobrevet ska därmed innehålla uppgifter om vilken fastighet det rör sig om, vilka parter som är involverade samt en förklaring om att den aktuella delen av fastigheten överlåts till gåvomottagaren, se JB 4 kap 1 §.

Vad som är värt att känna till när det kommer till gåvor mellan makar är att dessa inte utgör enskild egendom vid en eventuell skilsmässa. I praktiken innebär detta att det som ni gett varandra fortfarande kommer bli en del av giftorättsgodset, se 7 kap 2 § ÄktB. Vill ni därför att varsin hälft ska lämnas utanför en eventuell bodelning kan ni avtala om detta genom att upprätta ett äktenskapsförord, se ÄktB 7 kap 3 §.

Hoppas detta besvarar din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”