Säkra rätt att färdas över grannens mark för att nå bostad.

2017-12-08 i Servitut
FRÅGA
Hur säkrar vi en rätt att som körväg till vår permanenta bostad, färdas över närmaste grannens mark för överskådlig framtid. Vi saknar helt andra alternativ. Dagens förutsättningar har gällt i över 100 år. Han säger, det är bara köra som alltid. Inget skriftligt finns upprättat nu. Han är 83 år, och jag vill ha ett jur riktigt avtal i skriftlig form för framtiden. • nyttjanderättsavtal ?• servtut, med årsarvode?• vägrätt enl gammal hävd ?
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Jag rekommenderar att ni upprättar ett servitut mellan era fastigheter. Ett servitut får inte belastas med några skyldigheter som hyra eller arvode för då börjar det likna ett nyttjanderättsavtal, vilket dessutom är tidsbestämt.

Ett servitut gäller för all framtid och ska vara av sådan betydelse att en fastighet är beroende av nyttjandet av en annan fastighet för att kunna fungera. Finns inga andra alternativ för er än att färdas över grannens mark till er fastighet, så är ett servitut det naturliga.

Ni kan antingen upprätta ett avtalsservitut med er granne och då ska nyttjandet anses vara ändamålsenligt (i ert fall framföra bilen till bostaden) och stadigvarande (inga andra lösningar finns i dagsläget så beslutet måste bestå) vilket er ansökan förmodligen uppfyller. Om det dessutom är av "väsentlig betydelse" för er fastighet att servitutet görs gällande, kan ni ansöka om officialservitut. Normalt kommer man överens med sin granne om detta men ett sådant servitut kan bestämmas av myndigheten oavsett vad grannen tycker.

Läs mer om kostnad och ansökan på www.lantmateriet.se, eller ring 0771-63 63 63

Det är viktigt att liknande avtal finns för att undvika framtida diskussioner med grannar. Väldigt bra tänkt av er.

Lycka till!

Jennie Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (309)
2021-11-25 Servitut - flytt av stolpe?
2021-10-17 Vem ska orsaka uppkommen skada på servitutsväg?
2021-10-12 Vad händer med ett officialservitut vid avstyckning?
2021-10-09 Servitut och arrende - giltiga avtal?

Alla besvarade frågor (97543)