Säkra barns rätt till arv

Hej!

Jag har en fråga om arvsrätt om man är gift. Om Anna är gift med Anton och har barn och Anton dör så får ju Anna ärva Anton. De har ingen enskild egendom. Om Anna träffar en ny make som heter Pontus och dessa två lever ihop och "konsumerar bort" hela Antons arv så att det inte finns något kvar till Antons och Annas barn. Finns det något sätt för Anton att försäkra sig juridiskt för att Anna inte kan göra av med alla pengar med Pontus utan att barnen får sin "rätt" till arvet från sin förälder. Ex så vill Anton att 65% av hans arv ska finnas kvar till sina barn när Anna går bort. Är detta möjligt? Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om en make dör ärver den andra maken av denne enligt 3:1 ÄB (Ärvdabalken). Har de gemensamma barn ärver maken med fri förfoganderätt då de efterlevande barnen ska ha rätt att ärva efter den förste maken när den andre maken gått bort, se 3:2 ÄB. Den efterlevande maken har således inte rätt att testamentera bort vad denne ärvt med fri förfoganderätt. Maken kan dock spendera/"konsumera" vad denne ärvt med fri förfoganderätt lite hur som helst. Det finns ingen regel som förbjuder detta.

Vad Anton skulle kunna göra är att skriva ett testamente där hans och Annas barn är testamentstagare. Genom att göra så inskränks Annas arvsrätt enligt 3:1 ÄB. Däremot finns det en basbeloppsregel i samma paragrafs andra stycke som till viss del begränsar möjligheten att "kringgå" Annas arvsrätt. Anna har således alltid rätt till fyra gånger prisbasbeloppet som fastställs för varje år och som framgår av bestämmelser i socialförsäkringsbalken. För 2016 var beloppet ca 44 000kr. Anna har således rätt till 4ggr 44 000 = 176 000kr. Detta belopp tas dock inte enbart av Antons kvarlåtenskaper utan det räknas även in vad Anna får som sin del vid bodelningen (vid Antons död) samt om hon har eventuell enskild egendom.

Hoppas att detta gav svar på din fråga!

Karolina JivebäckRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”