FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt02/08/2013

"Saken" och negativ rättskraft

Vad är ”min sak”? ”Du har fått din ”sak” prövad i domstol och inte fått prövningstillstånd i KR och RR! Din enda chans är i så fall resning!” Arbetsskada prövas först i samband med en ansökan om livränta. ”Min sak”? 

Jag anser att det bara finns relevans i fråga om livränteprövningen, dvs om jag ska få en förmån viss tid eller inte. Men själva arbetsskadan kan/ska utredas på nytt - och då förhoppningsvis korrekt – istället för att avvisas? 
Tackar på förhand för en juridisk bedömning! Vad är ”min sak”??

Lawline svarar

Hej,

Saken är alltså det du försöker få prövat i en domstol. I det här fallet har saken redan prövats och kommer inte att prövas igen, enligt meddelandet som du citerar. Utgångspunkten för en sådan bedömning är att om en sak tidigare har prövats får den negativ rättskraft, och kan då aldrig prövas igen. Det anses vara en av de mer komplicerade frågorna inom processrätt. En förenkling av konceptet är att säga att 

Om en talan är mellan samma parter (1) och gäller samma förpliktelse eller rättighet (2) - dvs samma krav och avser samma tidsperiod (3) som ett tidigare rättsmål så får det inte prövas.

Det innebär att om man yrkar, dvs anser att domstolen skall utdöma ungefär samma sak, men på andra grunder så kan inte den talan väckas eftersom det är samma sak. Det gäller också alternativa yrkanden som inte kunde ha bifallits samtidigt som det första yrkandet om de tagits upp i den första rättegången. Det gäller också, mer uppenbart, att man inte kan väcka talan på samma grunder med samma yrkande. 

Om det visas att man har dömt fel i den ursprungliga rättegången finns alltså resning vilket innebär att man tar om en rättegång på grund av ett fel. Det skall dock i regel vara ett allvarligt fel, och de därför i regel väldigt svårt att få till resning, vilket är avsikten. 

Thomas HefnerRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo