Säga upp tidsbestämt hyresavtal i förtid

Hej,

Jag har tecknat ett tidsbestämt hyresavtal på 3 månader som sträcker sig tills 2021-02-28. Det är andrahandskontrakt och jag hyr av de som har förstahandskontrakt. I avtalet stor att det är 2 månaders uppsägningstid som gäller.

Jag undrar om jag kan säga upp kontraktet tidigare, alltså tillämpa 7 dagars uppsägningstid enligt hyreslag då avtalet är på bestämd tid. I så fall när kunde jag göra det?

Min hyresvärd säger att jag inte kan avbryta kontraktet då vi har avtalat längre uppsägningstid. Men är det inte så att uppsägningstiden i lagen har högre makt än det som finns i kontraktet?

Tack på förhand!

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i den så kallade hyreslagen, det vill säga Jordabalkens (JB) 12 kapitel.

Den lagregel som jag gissar att du syftar på, avser endast frågan om när ett tidsbestämt hyresavtal måste sägas upp för att det inte vid hyrestidens slut ska förlängas (12 kap 4 § 2 st JB). I vissa fall krävs nämligen en uppsägning trots att hyresavtalet är tidsbestämt. Detta gäller hyresavtal som varat längre än 9 månader, alternativt kortare avtal om parterna avtalet om det (12 kap 3 § 2 st JB). Regeln i fråga säger alltså ingenting om när ett hyresavtal på bestämd tid kan sägas upp i förtid.

Dessvärre ger dig hyreslagen en uppsägningstid på 3 månader från det månadsskifte som inträffar efter att du gjort uppsägningen (12 kap 5 § 1 st JB). Det är endast i särskilda fall, såsom om lägenheten är i bristfälligt skick, som du har rätt att med kortare verkan säga upp lägenheten (12 kap 6 § JB). Eftersom ni emellertid har avtalat om en annan uppsägningstid som är mer förmånlig för dig, har du såklart rätt tillämpa denna, men du har alltså inte rätt till en kortare uppsägningstid. Då det är mindre än 2 månader kvar till hyresavtalets slut, finns det tyvärr ingen möjlighet för dig att frånträda avtalet innan 28:e februari, så länge inte hyresvärden går med på det.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Lovisa LindgrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”