Säga upp tidsbestämt hyresavtal enligt 12 kap JB i förtid?

Vi har en sommarstuga uthyrd och vill nu ha den till ett av våra barn. Kan vi be de som hyr att flytta trots att kontrakt finns som löper ett halv år till.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!
Som huvudregel gäller inom avtalsrätt en princip som kallas "pacta sunt servanda", vilket betyder "avtal skall hållas". Detta innebär alltså att om det finns ett skriftligt kontrakt på uthyrningen av bostaden så löper detta till avtalstidens slut. Detta följer även av Jordabalken 12 kap. 3§ andra stycket där det står att ett hyresavtal som gäller för bestämd tid löper till hyrestidens slut, om inte annat har avtalats, (dvs. att avtalet innehåller en förlängningsklausul som förlänger avtalet automatiskt vid utgången). Har hyresförhållandet varat i mer än nio månader i följd, skall dock avtalet alltid sägas upp för att upphöra att gälla, detta enligt samma stycke.
Det finns flera bestämmelser i hyreslagen (12 kap Jordabalken) som kan ge en part rätt att säga upp ett hyresavtal i förtid. Dessa avser dock samtliga speciella situationer (att hyresrätten förverkats, att bostaden är i bristfälligt skick etc.) Om hyresgästen sköter sig, har du som hyresvärd inga möjligheter att säga upp hyresgästen till avflytt tidigare än avtalat slutdatum. Detta medför att ni tyvärr inte kan återfå huset under hyrestiden, även om ni skulle ha behov av det.


Mvh,

Elin GustafssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning