Säga upp tidsbestämt hyresavtal enligt 12 kap JB i förtid?

2015-03-23 i Hyresavtal
FRÅGA
Vi har en sommarstuga uthyrd och vill nu ha den till ett av våra barn. Kan vi be de som hyr att flytta trots att kontrakt finns som löper ett halv år till.
SVAR

Hej och tack för din fråga!
Som huvudregel gäller inom avtalsrätt en princip som kallas "pacta sunt servanda", vilket betyder "avtal skall hållas". Detta innebär alltså att om det finns ett skriftligt kontrakt på uthyrningen av bostaden så löper detta till avtalstidens slut. Detta följer även av Jordabalken 12 kap. 3§ andra stycket där det står att ett hyresavtal som gäller för bestämd tid löper till hyrestidens slut, om inte annat har avtalats, (dvs. att avtalet innehåller en förlängningsklausul som förlänger avtalet automatiskt vid utgången). Har hyresförhållandet varat i mer än nio månader i följd, skall dock avtalet alltid sägas upp för att upphöra att gälla, detta enligt samma stycke.
Det finns flera bestämmelser i hyreslagen (12 kap Jordabalken) som kan ge en part rätt att säga upp ett hyresavtal i förtid. Dessa avser dock samtliga speciella situationer (att hyresrätten förverkats, att bostaden är i bristfälligt skick etc.) Om hyresgästen sköter sig, har du som hyresvärd inga möjligheter att säga upp hyresgästen till avflytt tidigare än avtalat slutdatum. Detta medför att ni tyvärr inte kan återfå huset under hyrestiden, även om ni skulle ha behov av det.


Mvh,

Elin Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1363)
2020-06-30 Vad gäller vid nyttjanderättens förverkande på hyresrättens område?
2020-06-30 Rätt att renovera hyresrätt
2020-06-30 Vad ska man göra när hyresgästen inte betalar hyran?
2020-06-30 Uppsägningstid för uthyrning av privatbostad

Alla besvarade frågor (81689)