FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresavtal21/07/2018

Säga upp hyresgäst i bostadsrätt

Hej!

Vi hyr ut en bostadsrätt i andra hand o kan vi innan hyresgästen tillträtt bostaden säga upp henne?

Räknas i så fall tiden innan kontraktstidens start in i uppsägningstiden.

Jag vet att hyresgästen har rätt till tre månader

Som uppsägningstid.

Mvh


Lawline svarar

Hej och tack för din fråga till Lawline!

Eftersom det är en bostadsrätt som hyrs ut och inte en hyresrätt gäller särskilda regler som återfinns i lagen om uthyrning av egen bostad. (LOEB) Du som hyr ut en bostadsrätt kan enligt säga upp hyresgästen med tre månaders uppsägsningstid, se 3 § andra stycket LOEB Du måste inte ha någon särskild anledning för att säga upp hyresgästen och denna har inget besittningsskydd (alltså skiljer det sig från vad som gäller för hyresrätter.)

Uppsägningen kan ske innan hyresgästen tillträtt och tiden innan kontrakttidens start räknas in i detta. Enligt lagen utgår man från att kontraktet upphör att gälla vid månadsskiftet tre månader efter hyresvärdens uppsägning.

Observera dock att uppsägningstiden kan vara längre för dig som hyresvärd om ni har avtalat om en längre tid i hyreskontraktet, se 3 § andra stycket LOEB. Isåfall gäller t. ex 4 månader för dig om det är ni har avtalat om i kontraktet. Om ni däremot har avtalat om en längre uppsägningstid för hyresgästen så gäller istället en månad för hyresgästen. Detta beror på att lagen går före avtalet när avtalet missgynnar hyresvärden, se 2 § LOEB.

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?