Säga upp hyresavtal innan tillträde

Hej

Min dotter har ångrat sig på ett hyreskontrakt som börjar gälla den 1/6 2020.

De har sagt detta till hyresvärden!

Hyresvärden säger att de är 3 månaders uppsägning!

Hur blir det när de ångrat sig 4 veckor innan kontraktet än börjat gälla?


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler kring uppsägning av hyreskontrakt regleras i 12 kapitlet Jordbalken (JB), även kallad hyreslagen.

Uppsägningstiden gäller oavsett om man flyttat in i bostaden eller ej. Det finns alltså ingen typ av ångerrätt på hyresavtal. Uppsägningstiden börjar i vanlig ordning löpa den dag då uppsägningen sker, oberoende av om tillträde skett. Enligt hyreslagen får hyresgästen alltid säga upp hyresavtalet att upphöra vid det månadsskifte som inträffar tidigast tre månader efter uppsägningen (12 kap 5 § JB).

Skulle uppsägning ske i början på maj skulle hyreskontrakt upphöra att gälla först den 1 september. Det innebär att din dotter alltså kommer att behöva betala hyra för juni, juli och augusti. Om hon hunnit säga upp kontraktet innan månadsskiftet april/maj kommer kontraktet istället att upphöra den 1 augusti. Då skulle hon alltså endast behöva betala hyra för juni och juli.

Däremot finns det självklart inget som hindrar hyresvärden från att kompromissa fram en bättre lösning för din dotter.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänliga hälsningar

Lovisa LindgrenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning