Säga upp hyresavtal för lokal p.g.a. sena hyresbetalningar?

2017-01-17 i Hyresavtal
FRÅGA
Jag har en lokalhyresgäst som alltid är sen med hyran. I regel mellan 1-2 veckor.Kan jag säga upp avtalet och hänvisa till sena betalningar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jordabalken (JB) föreskriver vissa uppsägningstider när det gäller lokalhyra. Dessa uppsägningstider ska respekteras och följas av båda avtalsparter, dvs. av både hyresgäst och hyresvärd. Reglerna för detta återfinns i 12 kap. JB här , vilket av många även kallas för hyreslagen. Huvudregeln är alltså att uppsägningstider ska följas. Om hyresgästen däremot gör sig skyldig till vissa avtalsbrott så kan hyresrätten förverkas, varpå uppsägningstiderna inte längre gäller.

I 12 kap. 42 § 1 st. 2p. JB här står det att om hyresgästen, som hyr en lokal, dröjer med att betala hyran mer än två vardagar efter förfallodagen så är hyresrätten förverkad. Detta innebär att hyresvärden då är berättigad att säga upp avtalet omedelbart, eller att avtalet ska upphöra i förtid. I 12 kap. 43 § 1 st. JB här finns dock en regel som säger att hyresgästen inte kan skiljas från lokalen om hyresgästen har rättat sitt avtalsbrott innan hyresvärden har hunnit säga upp avtalet. I praktiken skulle detta kunna vara att hyresgästen hinner betalar hyran innan hyresvärden har sagt upp avtalet. I 12 kap. 44 § JB här stadgas även att hyresgästen har två veckor på sig att betala vad denne är skyldig för att kunna återvinna hyresrätten, innan denne måste skiljas från lokalen. Detta gäller dock endast om hyresgästen betalar hyran på post- eller bankkontor eller om hyran deponeras hos länsstyrelsen.

I ditt fall har hyresgästen begått avtalsbrott genom att inkomma med hyresbetalningen för sent. Med tanke på att betalningarna verkar vara 1-2 veckor sena finns grund för förtida uppsägning av hyresavtalet i enlighet med 12 kap. 42 § 1 st. 2p. JB. Uppsägningen ska vara skriftlig om hyresförhållandet har varat längre än tre månader i följd, 12 kap. 8 § JB här .

Jag hoppas att detta gav dig ett svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Sara Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1554)
2021-05-07 Kan en hyresvärd ensidigt ändra ett hyresavtal?
2021-05-04 Kan min hyresvärd säga upp mitt hyresavtal i förtid när huset jag hyr ska säljaS
2021-04-30 Gäller jordbalken även vid distansavtal?
2021-04-30 Uppsägningstid för inneboende

Alla besvarade frågor (92106)