Säga upp hyresavtal

2020-07-31 i Hyresavtal
FRÅGA
Jag hyr ut min bostadsrätt men har den 27/6 sagt upp kontraktet och vi har 3 månaders uppsägningstid. Nu den 25/7 hör hyresgästen av sig och säger att han inte har pengar och kan inte betala hyran och menar att jag ska ta depositionsavgiften vilket jag sagt nej till. Nu är han snart 1 vecka sen med betalningen och jag ska skicka en påminnelse. Om han inte betalar hur går jag vidare då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Reglering av hyresförhållanden finns i 12 kapitlet jordabalken. Depositionen är civilrättsligt reglerad, och därför kan jag inte svara på ifall du måste avräkna hyran på depositionen. Du behöver kolla i avtalet och se om det står något om saken där. Annars är depositionen till för att du ska kunna säkerställa betalning vid hyresbortfall eller skada. Depositionen är alltså en säkerhet för din del att säkerställa att du får betalt.

I 12 kap 42 § JB hittar vi regler om förverkandet av en hyresgäst, vilket är vad du vill göra här. Det finns nämligen några grunder för vilka hyresvärden kan säga upp avtalet i förtid, utan att iaktta uppsägningstiden. Den punkt i paragrafen som kan bli relevanta för din del är 1) om hyresgästen dröjer med att betala hyran mer än en vecka efter förfallodagen.

Hyresgästens dröjsmål med betalning

Denna förverkandegrund kan läkas enligt 12 kap 43 § JB ifall hyresgästen betalar hyran innan du har sagt upp hyresavtalet. Även om du har avslutat hyresavtalet innan hyresgästen betalat in hyran så kan bristen läkas genom att hyresgästen betalar hyran inom tre veckor från att denne meddelas om att den kan få tillbaka lägenheten genom att betala hyran samt att meddelande om uppsägning och anledningen till denna lämnats till socialnämnden i kommunen där lägenheten är belägen (12 kap 44 § JB). Om du vill säga upp avtalet på denna grund måste du alltså meddela hyresgästen att så skett skriftligen, samt meddela att att bristen kan läkas genom att betala hyran inom tre veckor. Du måste också kontakta socialnämnden i kommunen. Under dessa tre veckor får du inte avhysa hyresgästen (12 kap. 44 § tredje stycket JB). Det är viktigt att du kollar i hyresavtalet och ser om ni avtalat något om hur många hyror som ska vara förfallna till betalning för att förverkandegrund ska föreligga

Avhysningen:

En avhysning av en hyresgäst är inte något som du själv kan göra genom att t.ex. byta lås och stänga ute hyresgästen från lägenheten när det finns ett pågående hyresavtal. Om någon av förverkandegrunderna som jag nämnt ovan föreligger så ska du meddela hyresgästen om detta och säga upp avtalet, med beaktande av de åtgärder och tidsfrister jag nämnt ovan. Ifall hyresgästen sedan inte självmant lämnar lägenheten så kan du ansöka hos kronofogdemyndigheten om att få hjälp med avhysning. Vad jag rekommenderar dig att göra är följande:

Meddela hyresgästen genom rekommenderat brev att du säger upp avtalet på grund av förverkandegrunden. Om det är obetalda hyror du lägger som grund måste du meddela att bristen kan läkas genom att hyresgästen betalar in hyran inom 3 veckor samt du måste kontakta socialnämnden. Vänta tills treveckorsperioden gått utAnsök hos kronofogdemyndigheten om avhysning

Det ska slutligen nämnas att tvisten även kan hänskjutas till hyresnämnden ifall hyresgästen motsätter sig uppsägningen.

Hoppas detta besvarade din fråga!

Fredrik Holmström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1512)
2021-03-02 ändra hyresavtal
2021-02-28 Kan man avtala om hur många som får bo i en hyreslägenhet?
2021-02-27 Bör hyresgäst skäligen behöva tåla rök i lägenhet?
2021-02-27 Avtala bort nyttjanderätten av stallplats under uppsägningstiden

Alla besvarade frågor (89873)