Säga upp hyresavtal

Hej

Har ett hyr-köps-avtal (som löpt under 2 år) som går ut nu i oktober. Personen som hyr huset betalar sällan och aldrig hyran, och mer vanligt än sällan kommer inkassokrav på vatten/avlopp och el som han inte betalt. Nu vill jag ju såklart att avtalet inte längre ska fortlöpa.

1: Hur ska jag göra för att avtalet ska sluta gälla? Enligt han som hyr kommer avtalet fortsätta gälla, vilket låter konstigt. När det uttryckligen står att det går ut i oktober 2015.

2: Hur går man rent praktiskt tillväga?

Skulle verkligen uppskatta svar då det nästan är omöjligt hitta hjälp någonstans.

MVH

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du skriver att du har upprättat ett hyr-köps-avtal med hyresgästen. Jag vet inte detaljerna i det avtalet, men eftersom det verkar som att personen fortfarande hyr huset och du äger det så tillämpas reglerna i hyreslagen, JB 12 kap. Om något annat avtalats får avtalets lydelse dock förtur.

Hyrestiden sträckte sig över en viss tid, närmare bestämt två år. När ett hyresavtal av en bostad sträcker sig över mer än nio månader krävs det att avtalet sägs upp för att det ska upphöra att gälla, 3 § 2 st. Uppsägningstiden för ett avtal på bestämd tid som varar längre än tre månader är tre månader, 4 § 2 st p 3. Eftersom avtalet ännu inte har sagts upp har det övergått till ett avtal på obestämd tid, 3 § 3 st. Det hyresavtal du och din hyresgäst har anses alltså gälla på obestämd tid framöver.

Vad kan du då göra åt detta? Uppsägningstiden är fortfarande tre månader, 4 § 1 st p 1. Du måste dock ha en anledning till att säga upp avtalet, din hyresgäst måste så att säga ha förverkat sin rätt att bo där. Dessa anledningar listas i 42 §. Att inte betala hyran är grund för uppsägning, men då har hyresgästen fortfarande möjlighet till rättelse enligt 43 §. Om det är en del av avtalet att hyresgästen ska stå för el- och vattenräkningar och han inte göra det är också detta en grund för uppsägning.

Uppsägningen måste vara skriftlig och ska också delges hyresgästen. Du behöver ange orsakerna till varför avtalet sägs upp, 8 § 2 st. Om hyresgästen inte motsätter sig uppsägningen och ser till att betala kommer han vara tvungen att flytta när uppsägningstiden gått ut. Pga uppsägningstiden på tre månader har det betydelse när du säger upp avtalet. Om du säger upp det 30 september är närmsta månadsskiftet efter tre månader 31 december/1 januari. Om du säger upp avtalet i oktober är närmsta månadsskiftet 31 januari/1 februari. Detta följer av 4 § 1 st p 1.

Om du skulle få problem med din uppsägning och en tvist uppstår med din hyresgäst kan du vända dig till kronofogden för att få till en vräkning. Jag skickar en länk från socialstyrelsen med mer info om detta: http://www.socialstyrelsen.se/hemloshet/vrakningsforebyggandearbete/vrakningsprocessen

Hoppas du fått svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Henrik ÄrnlövRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”