Säga upp arrendeavtal i förtid

2013-07-30 i Arrende
FRÅGA
Hej, undrar om ett arrendeavtal får sägas upp innan dess utgång om avtalsparterna är överens? Har sökt få svar på denna fråga utan framgång. Tacksam om frågan blir besvarad.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om parterna kan komma överens om att arrendeavtalet skall upphöra i förtid kan jag inte se något hinder för en sådan överenskommelse. I avsaknad av tvingande lagregel står det parterna fritt att ändra sitt avtal, och någon sådan lagregel finns ej på detta område.

Mattias Karlsson J
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (193)
2020-09-21 Får jag renovera brygga på bostadsarrende?
2020-09-07 Hur länge gäller ett bostadsarrende? Och tillfaller arrendatorns egendom automatiskt fastighetsägaren vid avtalstidens utgång?
2020-09-04 Sälja hus på ofri grund
2020-08-28 Övertagande av äganderätt till byggnader på arrenderad mark

Alla besvarade frågor (84314)