Sa upp hyra i december, stämmer det att vi ska betala för februari?

https://lagen.nu/1970:994#K12P1S5https://lagen.nu/1970:994#K12P1S5Mor dog 21 dec. Ska bet hyra för nov och dec i jan resp feb. Sade upp hyran i dec. Kan det stämma undrar jag dotter.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Jag beklagar din mors bortgång.


Här blir den aktuella lagen Jordabalken 12 kap, HÄR. Dessa regler är till fördel för hyresgästen, vilket innebär att hyresvärden inte kan vidta krav eller åtgärder som är till nackdel för hyresgästen, utöver vad lagen säger (12:1 5 st).

Vad lagen säger är vanligen att ett hyreskontrakt som sägs upp ska upphöra att gälla senast månadsskiftet tre månader efter uppsägningen (12:4 1 st 1 p). Då det nu handlar om att din mor tyvärr har gått bort så kan dödsboet/arvtagarna istället säga upp hyreskontraktet inom en månad efter dödsfallet, så att hyreskontraktet kan upphöra tidigast månadsskiftet en månad efter uppsägningen (12:5 2 st).


Eftersom hyran betalas ut i förväg innan kalendermånadens början (12:20 1 st) så skulle det i ditt fall innebära att: Du sa upp kontraktet i dec, och detta kan upphöra tidigast månadsskiftet en månad efter uppsägningen, dvs. januari. Den sista utbetalningen ser jag då skulle ske i januari, och den innefattar februaris hyra.


Hoppas att du fick lite klarhet i detta. Du är varmt välkommen att höra av dig till oss igen om du undrar över något mer.


Med vänliga hälsningar,

Felicia OlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning