Så länge äktenskapet består påverkar inte giftermålet äganderätten

FRÅGA
Jag äger bostaden vi bor i och ska nu snart gifta mig undrar då vad som händer efter giftemål . Kommer att ägandet av bostaden vara delad ? Eller fortsätter jag att vara den som äger
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Giftermål i sig påverkar inte äganderätten utan var och en av makarna råder ensam över sin egendom (1 kap 3 § äktenskapsbalken). Detta innebär alltså att den som har köpt någonting är att betraktas som ägare även i förhållande till den andra maken. Du kommer alltså fortsätta stå som ägare av bostaden även efter giftermålet.

Denna uppdelning av egendom gäller dock endast så länge äktenskapet består. Vid en eventuell skilsmässa utgör all egendom, som inte är enskild egendom, giftorättsgods (7 kap 1 § äktenskapsbalken). Det vill säga att egendomen anses tillhöra båda makarna oavsett vem som betalat för det. Vid en skilsmässa skulle alltså din bostad anses tillhöra både dig och din blivande make.

Vill du skydda din bostad måste du alltså göra den till enskild vilket du kan göra genom att upprätta ett äktenskapsförord tillsammans med din blivande make (7 kap 2 § äktenskapsbalken).

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jennifer Vestin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1281)
2021-11-20 Verkan av äktenskapsförord
2021-11-12 Änkling eller ogift
2021-11-11 Hur säkrar man egendom från bodelning?
2021-11-06 Särkullbarn, arvsrätt och äktenskapsförord

Alla besvarade frågor (97711)