Rymling som begått brott - möjligheter till brottsskadeersättning

2017-03-30 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Jag utsattes för ett bedrägeri av en person som hade rymt från fängelset och var efterlyst av interpol. Han lurade av mig varor på ca 150,000 kr. Dagen efter greps han men varorna var borta. Tyvärr hände detta under en tid när jag var mycket pressad ekonomiskt och jag sålde varorna för att kunna försörja mig. Det blir nu rättegång och jag undrar hur min möjlighet till ekonomis kompensation ser ut för det jag förlorade? Kille som gjorde detta har stora skulder och är en känd bedragare, finns det någon möjlighet att söka statliga medel som ersättning då detta gjorde av en kille som skulle suttit inom lås och bom.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den ersättning som jag gissar att du syftar på kallas brottsskadeersättning och betalas ut av Brottsoffermyndigheten. En grundläggande förutsättning för brottsskadeersättning är att den som söker om ersättningen har skadats till följd av ett brott. Om gärningspersonen är känd krävs i princip en fällande dom, ett godkänt strafföreläggande eller ett beslut om åtalsunderlåtelse. I ditt fall är första förutsättningen uppfylld eftersom du har fått en förmögenhetsskada till följd av ett bedrägeri. Om den andra förutsättningen uppfylls återstår att se i den kommande rättegången.

När blir brottsskadeersättning aktuellt?

För att få brottsskadeersättning krävs att offret först försökt få ut ersättningen från i första hand gärningspersonen och i andra hand sitt försäkringsbolag. Om du i den kommande rättegången krävt ett skadestånd av gärningspersonen och domstolen dömer till din fördel ska du alltså i första hand försöka få ut detta skadestånd av honom. Vill gärningspersonen inte betala skadeståndet kan man få hjälp av kronofogden som gör en utmätning hos gärningspersonen. Om det är som du säger att gärningsmannen har stora skulder finns det anledning att anta att du inte kommer kunna få ut något skadestånd. Det du får göra då är att (om du har en försäkring) kontakta ditt försäkringsbolag för att kontrollera om din försäkring kan täcka din ekonomiska förlust. Kan du varken få ersättning för dina skador från gärningspersonen eller från försäkringsbolaget kan du då vända dig till Brottsoffermyndigheten och göra en ansökan om brottsskadeersättning, se här.

Kommer du kunna få brottsskadeersättning?

I 6-8 §§ brottsskadelagen finns bestämmelser om utfående av brottsskadeersättning när skadan orsakats av någon som rymt från fängelset. Här skiljer man på olika typer av skador och den skada du har haft kallas för en ren förmögenhetsskada. I 7 § brottsskadelagen står att för att få brottsskadeersättning vid en ren förmögenhetsskada krävs att skadan är orsakad av en rymling och att det finns särskilda skäl. Särskilda skäl kan då vara till exempel att rymlingen begått brottet mot en arbetsgivare, fosterförälder, övervakare eller liknande person. I vissa undantagsfall kan man få ersättning för rena förmögenhetsskador även om det inte föreligger särskilda skäl. Förutsättningen är då att skadan allvarligt har försvårat brottsoffrets möjligheter att försörja sig och sin familj. Det kan också vara en särskilt angelägen situation, till exempel om en äldre person luras att släppa in besökare i sin bostad och sedan blir bestulen på det mesta av sina besparingar. Detta beskrivs som ”ömmande fall” och regleras i 8 § brottsskadelagen. Om det är som du säger att du varit ekonomiskt pressad kanske detta kan vara en möjlighet till att få brottsskadeersättning.

I ditt fall är det svårt för mig att bedöma med säkerhet om du kommer kunna få ersättning eller inte då det är flera olika omständigheter som spelar in. Du kan dock alltid ringa till Brottsoffermyndighetens servicetelefon för att få råd och hjälp i ditt fall. Nummer till Brottsoffermyndighetens servicetelefon hittar du här och mer information om brottsskadeersättning hittar du här.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Cecilia Knutsen
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (660)
2021-07-31 Vilket ansvar har badhus för personskador?
2021-07-31 Anlita advokat och hemförsäkring
2021-07-31 Skada på parkerad bil under arbetstid: vems ansvar?
2021-07-26 Övervakningsgarant för fallfärdigt hus

Alla besvarade frågor (94568)