Rutinmässigt använda provanställning som anställningsform

2020-02-25 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej!Ang provanställning.Får en statlig myndighet använda denna anställningsform som rutin utan att ange särskilda skäl.Vänligen,TJ
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler kring provanställningar finns i 6 § lagen om anställningsskydd (LAS).

Paragrafen ställer inte upp några särskilda villkor för när och hur en provanställning får avtalas, utöver att den får vara i högst sex månader. Om det finns ett kollektivavtal kan detta dock innehålla andra regler som då gäller istället (2 § 3 st LAS).

Ska inte användas för att kringgå en tillsvidareanställning

Anställningsformen ska däremot inte användas för att kringgå lagens huvudregel om tillsvidareanställning. Att en myndighet rutinmässigt använder denna anställningsform tyder på att det görs i just detta syfte. Arbetsgivaren har dock ingen skyldighet att ange särskilt skäl för att provanställa någon.

Rättsfall från Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen har fastslagit att det inte är tillåtet att den som redan har varit anställd hos en arbetsgivare återanställs i samma arbete med en provanställning, i varje fall inte om det inte finns starka skäl för det, såsom att den tidigare anställningen ligger långt tillbaka i tiden eller om anställningen pågick under en väldigt kort tid. Om den nya anställningen däremot innehåller andra arbetsuppgifter, kan en provanställning ändå vara befogad (AD 1987 nr 148).

Arbetsdomstolen har i ett annat fall underkänt en provanställning och dömt ut skadestånd då en person som haft anställning som assistent vid en skattemyndighet i omkring 19 år provanställdes som assistent med likartade arbetsuppgifter av en annan skattemyndighet (AD 1991 nr.40). Då tjänsten alltså var likvärdig med den tidigare och då hon hade goda referenser från den förre arbetsgivaren framstod provanställningen uppenbart omotiverat och betraktades som ett missbruk av anställningsformen.

Sammanfattning

Även om det inte finns några exakta regler kring i vilka fall man får använda en provanställning så står det klart att anställningsformen ej får missbrukas och användas endast för att kringgå en tillsvidareanställning.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att återkomma!

Vänliga hälsningar,

Lovisa Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (710)
2020-09-20 Anställningsavtalets tillkomst
2020-09-16 Får en timanställning inte omfatta mer än 16 timmar per vecka?
2020-09-14 Vad har en arbetsgivare för rätt/skyldighet att anställa?
2020-09-08 Kan mitt pjäskontrakt övergå till en tillsvidareanställning?

Alla besvarade frågor (84195)