Får man använda pepparspray som självförsvar?

FRÅGA
Får man som självförsvar använda pepparspray eller något liknande?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer först att kort besvara din fråga för att sedan redogöra lite utförligare för hur rättsläget ser ut.

Kort svar: Pepparspray är vapenklassat i Sverige och är olagligt att inneha utan tillstånd.

Vapenlagen

I Sverige jämställs pepparspray, tågas och liknande anordningar med skjutvapen, se vapenlagen 1 kap. 3 § e. Du får alltså inte inneha pepparspray utan tillstånd av polisen, se vapenlagen 2 kap. 1 §.Vissa s.k. försvarssprayer kan vara lagliga beroende på exakt innehåll.

Nödvärn

Huvudregeln är att om du blir utsatt för våld så har du rätt att bemöta det med lika våld. En handling som begås i nödvärn kan dock utgöra brott om handlingen utifrån angreppets beskaffenhet och övriga omständigheter är oförsvarlig, se brottsbalken 24 kap. 1 §. Man har alltså rätt att försvara sig vid ett överhängande eller påbörjat angrepp men får inte passera gränsen för vad som är uppenbart oförsvarligt.

Sammanfattning

Pepparspray är vapenklassat i Sverige och det är olagligt att inneha utan tillstånd. Vissa "försvarssprayer" kan vara lagliga beroende på exakt innehåll. Förutsatt att det är lagligt kan du ha rätt att försvara dig själv vid påbörjat eller ett överhängande angrepp, men du får inte passera gränsen för vad som är oförsvarligt. Som huvudregel har man rätt att bemöta våld med lika mycket våld.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Axel Bellander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (199)
2022-01-14 Nödvärnsrätt vid misshandel
2022-01-01 Har jag rätt till nödvärn när någon hotar att ta mitt liv?
2021-12-30 Får man utöva nödvärn mot ett barn?
2021-12-29 Får man köra rattfull i en nödsituation?

Alla besvarade frågor (98671)