Rubricering vid misshandel av barn

FRÅGA
Hej. En vuxen man trycker upp en tonåring mot en vägg, lägger underarmen mot halsen så det ger strypkänsla, ställer därpå en fråga, blir missnöjd med svaret och slänger därpå tonåringen i marken där denne fortsatt trycks till mha den vuxnes kroppstyngd. Det finns ingen relation mellan angripare och angripen. Den vuxna skriver sedan i meddelande att den tryckt upp ungdomen mot väggen samt lagt denne i marken. Det meddelandet skärmdumpat med vad som kan anses vara ett medgivande samt bilder på flera skrubb- och blåmärken på tonåringens rygg och arm läggs till polisanmälan. Skadorna var inte av graden så att sjukvård behövde uppsökas, men väl synliga. Tonåringen är mycket skärrad och orolig efter händelsen. Frågorna nu är: Behöver man oroa sig för att en anmälan läggs ned utan åtal med sådan information? Spelar åldern någon roll för rubriceringen? (angripen=16 år, angripare ca 50 år)Vad kan rubriceringen bli?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gärningen som du beskriver är att betrakta som misshandel, 3 kap. 5 § Brottsbalken. Ålder har ingen betydelse för rubriceringen. Däremot kan det ha betydelse vid hur allvarligt brottet anses vara. Det är en försvårande omständighet ifall gärningspersonen har utnyttjat någons skyddslösa ställning eller svårigheter att värja sig, till exempel då brottsoffret är ett barn, 29 kap. 2 § 3 p. Brottsbalken.

Det är svårt att bedöma om bevisningen är tillräcklig eller om utredningen kommer läggas ned. Generellt kan sägas att brottsoffrets berättelse bör stödjas av annan bevisning. I detta fallet verkar det finnas både foton på skadorna och skriftlig bevisning. Om åklagaren bedömer att det finns tillräckliga bevis för att gärningspersonen begått brottet, har åklagaren en skyldighet att väcka åtal, 20 kap. 3 § Rättegångsbalken.

Hoppas du fått svar på frågan!

Hanna Lindsten
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (452)
2021-11-30 Vad är skillanden mellan mord och dråp?
2021-11-30 Grov misshandel
2021-11-19 Får en förälder knuffa och/eller hålla i sitt barn på ett våldsamt och hotfullt sätt?
2021-10-25 Är det för sent för att göra en anmälan?

Alla besvarade frågor (97585)