Rotavdrag - debitering

2015-11-11 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Rotavdrag. Gäller fönsterbyte. Har accepterad rotavdrag med arbetskostnad max 4 timmar. Den verkliga arbetskostnad var 2 timmar för snickare + 1 timme medhjälpare. Firman fakturerar 8 timmar arbetstid med följande förklaring:"Vi kan vidarebefodra sms trafiken mellan dig och Patrik. Jag har läst eran sms konversation. Ett utdrag "Tar max en dag så max 4 timmar efter ROT + material". "Det har du svarat OK på".Jag har givetvis accepterad rotavdrag men att underlaget för rotavdrag skulle beräknas på den verkliga arbetskostnaden.Kan man tolka deras förklaring att jag har accepterad skattefusk? Enl. min mening är detta fråga om löpande räkning med takpris men de har annan åsikt. Prisskillnad enl. min beräkning är c:a 1800 kr i jämförelse med deras skattefuskplanering.Ber om tips hur hantera frågan.Med vänlig hälsning J.Patera
SVAR

Hej J. Patera

Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställning

Det är lätt att det kan bli missförstånd/uppstå oklarheter när kommunikation sker via sms (eller annan skrift) som i detta fall. Jag kan se hur ni båda resonerat i detta fall.

Till att börja med vill jag först kort klarlägga hur ROT-avdraget fungerar. ROT-avdrag dras av direkt på kostnaden av företaget som anlitats för uppgiften till skillnad från andra skatterättsliga avdrag som först betalas ut med skatten. Du betalar 50% av den verkligen kostnaden, dvs. istället för 10 timmar betalar du 5 timmar som ett exempel.

Det tolkar jag även ha skett i detta fall. "Tar max en dag så max 4 timmar efter ROT + material" betyder att den faktiska arbetskostnaden rimligen bör ha varit 8 timmar. Du debiterades alltså för 4 timmar vilket stämmer med regelverket.

Om du fortfarande känner att du inte är nöjd rekommenderar jag dig att kontakta företaget muntligen för att försöka redan ut situationen. Som jag förstår dig menar du att det borde ha skett på löpande räkning och du vill veta exakt hur lång tid det verkliga arbetet tog? Om du fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till konsumentombudsmannen för rådgivning. Men som jag kan se det från den info jag fått ser det skatterättsliga förfarandet ut att vara riktigt.

Yvette Lind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (542)
2020-11-03 Beskattning vid försäljning av personliga tillgångar
2020-10-25 Beskattning av skadestånd
2020-10-14 Beställning av tobak via nätet
2020-09-29 Hur betala skatt på mark i Polen, Lodz?

Alla besvarade frågor (86836)