Röstning vid förvaltning av samfällighet

2017-08-22 i Fastighet
FRÅGA
Ett antal fastigheter och 1 samfällighet har fiskerätt i en å. Samfälligheten består av flera fastigheter.Min fråga är: Om man skall rösta, hur många röster har då samfälligheten, en röst per fastighet eller bara en?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Utgångspunkten är att en delägare har en röst. Detta gäller oavsett om denne äger en eller flera fastigheter. Undantag gäller om omröstningen rör en ekonomisk fråga. Då kan en delägare begära att röstetalet istället beräknas efter delägarfastigheternas andelstal. Denna rätt begränsas dock av att en delägarens röstetal inte får överstiga en femtedel av det sammanlagda röstetalet för samtliga närvarande röstberättigade. 12 § Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Så som svar på din fråga: Det beror på vad ni ska rösta om, och eventuellt vad delägarna begär.

Hoppas du fått svar på din fråga. Ha en fortsatt trevlig sommar!

Med vänlig hälsning

Erik Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (601)
2022-01-15 Ingår kvarlämnat lösöre vid gåva av en fastighet?
2022-01-09 Vad bör man tänka på vid förvärv av hus på ofri grund?
2022-01-05 När fullbordas en gåva av fast egendom och vad gäller i fråga om det förstärkta laglottsskyddet?
2021-12-27 Köp av fastighet och övertagande av lån

Alla besvarade frågor (98477)