Röstning vid förvaltning av samfällighet

2017-08-22 i Fastighet
FRÅGA
Ett antal fastigheter och 1 samfällighet har fiskerätt i en å. Samfälligheten består av flera fastigheter.Min fråga är: Om man skall rösta, hur många röster har då samfälligheten, en röst per fastighet eller bara en?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Utgångspunkten är att en delägare har en röst. Detta gäller oavsett om denne äger en eller flera fastigheter. Undantag gäller om omröstningen rör en ekonomisk fråga. Då kan en delägare begära att röstetalet istället beräknas efter delägarfastigheternas andelstal. Denna rätt begränsas dock av att en delägarens röstetal inte får överstiga en femtedel av det sammanlagda röstetalet för samtliga närvarande röstberättigade. 12 § Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Så som svar på din fråga: Det beror på vad ni ska rösta om, och eventuellt vad delägarna begär.

Hoppas du fått svar på din fråga. Ha en fortsatt trevlig sommar!

Med vänlig hälsning

Erik Johansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (577)
2021-07-21 Vad gäller vid nyttjande av samägt fritidshus?
2021-07-21 Kan pantbrev överföras utan kostnad? Vad kostar lagfart?
2021-07-16 Är det tillåtet att flytta löv till en grannes tomt?
2021-07-16 Får man ta bort grenar på en grannes träd som växer in på en tomt?

Alla besvarade frågor (94173)