Rökning under spisfläkt?

2020-11-30 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hur klassas rökning under spisfläkt? Kan det antas att röklukt sprids via denna ventilation?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar hur rökning under spisfläkt kan betraktas i en rättslig kontext.

Om det är fråga om en hyreslägenhet tillämpas reglerna i 12 kap jordabalken (JB). Hyresgästen är skyldig att under hyrestiden väl vårda lägenheten och är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hans eller hennes vållande (12 kap 24 § JB). Vidare ska hyresgästen se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Hyresgästen ska vid sin användning av lägenheten iaktta allt som krävs för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten (12 kap 25 § JB). Även i bostadsrättslägenheter är bostadsrättshavaren skyldig att använda lägenheten på ett sätt som inte stör de som bor i omgivningen (7 kap 9 § bostadsrättslagen).

Om det finns en risk att röklukt sprids via ventilationen kan det anses som att hyresgästen eller bostadsrättshavaren bidrar till att de som bor i omgivningen utsätts för störningar i boendet på ett sätt som inte är tillåtet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2119)
2022-01-26 Ofullständig fråga
2022-01-24 Strandskyddsdispens och/eller bygglov i efterhand
2022-01-20 "Nödig" väg?
2022-01-19 Höjning av lokalhyra och det indirekta besittningsskyddet - Vad gäller?

Alla besvarade frågor (98704)