Röklukt som doldes inför lägenhetsköp - fel på vara

2017-08-05 i Köplagen
FRÅGA
Hej, Jag har nyligen köpt en bostadsrätt. När jag var på visning av lägenheten första gången så tyckte jag att det luktade rök i korridoren utanför lägenheten och var bland annat pga detta inte så intresserad av lägenheten. Jag tog upp det med mäklaren när vi pratade och då var han oförstående inför problemet och sa att det måste varit något tillfälligt. Jag var senare på en ny visning av lägenheten då det inte luktade rök och sedan köpte jag den. Nu när jag har fått tillgång till lägenheten har det visat sig att det är en hemsk och konstant röklukt i korridoren utanför lägenheten. Jag har nu också pratat med styrelseordföranden i föreningen som bekräftat att detta är ett problem som kommit upp på flera årsmöten. Jag misstänker att mäklaren såg till att vädra ordentligt inför den andra visningen. Min fråga är om detta är tillräckligt för att häva köpet av lägenheten eftersom jag inte blivit korrekt informerad om något som jag faktiskt har påpekat för mäklaren? Jag undrar också hur man i sådant fall går tillväga?Tacksam för hjälp, Med vänlig hälsning/Johanna
SVAR

Hej Johanna och tack för att du vänder dig till Lawline.

Jag tror definitivt att du ska kunna häva köpet eller åtminstone kräva någon form av sanering.

Köplagen reglerar köp av bostadsrätt

Eftersom en bostadsrätt är lös egendom men inte lös sak (se konsumentköplagen) gäller köplagen.

Du ska kunna förlita sig på mäklarens sakkunskap och bedömning

Enligt 17 § 2 st. 2 p. KöpL ska du som köpare kunna förlita dig på att säljaren tillgodoser dina ändamål med sin kunskap och bedömning. Det kan i fall som dessa appliceras även på en mäklare. Eftersom du först gjorde klart att du inte var intresserad av lägenheten på grund av röklukten du känt vid första visningen, så bör mäklaren ha insett att det var av största vikt för dig att det inte skulle vara någon röklukt. Att det sedan inte fanns någon röklukt vid andra visningen lär, som du säger, bero på att han avsiktligen vädrat ur extra mycket innan visningen.

Du ska kunna förlita dig på information som du fått innan köpet

Det jag tänker speciellt på i din beskrivning är att mäklaren avfärdat röklukten som något tillfälligt. Han har genom att säga detta lämnat felaktig information om lägenheten som har påverkat ditt beslut att köpa lägenheten (18 § KöpL).

Dessa två punkter kan båda leda till att det är så kallat "fel på varan". Lägenheten har inte stämt överens med vad du kunnat räkna med och säljaren har genom mäklaren lämnat information som du har kunnat förlita dig på, som sedan visat sig inte stämma.

Påföljder

Vid fel i varan så har du rätt att kräva av säljaren...

Avhjälpning av felet i form av t.ex. sanering för att få bort röklukten (34 § KöpL). Säljaren har rätt att avhjälpa felet innan du går på med prisavdrag och hävning (36 § KöpL).

Prisavdrag. Detta är lättare att få till än hävning. Du kan få tillbaka den del av priset som motsvarar skillnaden mellan det beräknade värdet av lägenheten med röklukt inräknat och det du betalade (38 § KöpL). Det finns säkert schabloner för detta.

Hävning. Detta kräver att felet är av väsentlig betydelse för dig och att säljaren insåg eller borde ha insett detta. Jag tror du har goda möjligheter till hävning om säljaren inte vill avhjälpa felet, eftersom du diskuterat röklukten med mäklaren och insåg att det var en avgörande faktor för dig.

Glöm inte att reklamera i tid!

För att kunna ställa dessa krav så är det viktigt att du meddelar säljaren så snart som möjligt för att undvika att dina krav blir ogiltiga (32 § KöpL).

Hur du går vidare

Jag tror alltså att du kan kräva hävning och om säljaren vill avhjälpa felet genom sanering istället så får hen göra det. Du börjar genom att meddela säljaren att du har dessa krav. Om konflikten inte löser sig er emellan så kan du göra en stämningsansökan hos tingsrätten. Det finns bra information om detta på domstolsverkets hemsida. Det kan vara bra att ta upp saken hos en jurist i så fall. Lawline erbjuder både ytterligare rådgivning och representation, mer information finns här.

Hoppas att svaret är till hjälp och att du får en bra lösning till slut. Tveka inte att höra av dig till Lawline nästa gång juridiken krånglar!

REDIGERAD: Korrigerad laghänvisning.

Samuel Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1383)
2021-07-26 Häva köp och kräva ersättning för kostnader - köplagen
2021-07-26 När har köparen rätt att häva köpet enligt köplagen?
2021-07-26 Köparen är sen med betalningen, vad kan jag göra?
2021-07-24 Vem bär ansvaret för en skadad vara vid ett transportköp?

Alla besvarade frågor (94233)