Riva arrendatorns hus efter upplåtelsetidens slut?

2016-05-30 i Arrende
FRÅGA
Hej, min far äger en holme/ liten ö men det är ett annat par som hyr holmen och nu vill de sälja deras bostad på holmen. De skrev avtalet med den tidigare ägaren och betalar inte mer än 50kr per år eftersom hyran inte har höjts sedan kontraktet skrevs. Har vi någon rätt att kräva att få ta över bostaden gratis/ kräva att bostaden rivs?Mvh Maja
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån de omständigheter som uppges bör det vara fråga om arrende, jfr 8:1 och 12:1 2 st jordabalken. Som jag förstår situationen har paret som hyr huset på holmen, arrendatorerna, uppfört sitt hus på din fars fastighet. I och med att det inte är din far som har uppfört huset står huset på ofri grund, dvs. det är inte tillbehör till fast egendom (2:4 1 st JB). Paret är därmed ägare till huset och ni har inte rätt att ta över bostaden gratis. Ni har heller inte rätt att själva rivet huset i och med att det är brottsligt, s.k. olovligt förfogande, enligt 10:4 brottsbalken. Däremot har ni rätt kräva att huset rivs genom Kronofogdens försorg.

Mer information om hur ni söker om särskild handräckning hos Kronofogden kan göras här: https://www.kronofogden.se/Sarskildhandrackning.html.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Hör gärna av dig om du har fler frågor!

Vänliga hälsningar,

Elias Lundin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (203)
2020-11-27 Hyreshöjning av parkeringsplatser i en bostadsrättsförening, vad gäller?
2020-11-19 Följer ett arrendeavtal med fastigheten vid arv?
2020-11-12 Får jag sätta upp en grind på mark som jag arrenderar?
2020-11-09 Kan man ingå arrendeavtal digitalt?

Alla besvarade frågor (86576)