Riskeras äganderätten vid konkurs hos utländsk leverantör?

2017-10-15 i Konkurs
FRÅGA
Vi avser skicka ett segelflygplan till Polen för ommålning. Detta beräknas ta 4-5 månader och flygplanet står under tiden hos målaren. Riskerar vi äganderätten vid en eventuell konkurs hos målningsföretaget? Kan vi avtalsmässigt skydda oss?
SVAR

Hej,

Tack för er fråga.

Ni kan inte avtalsmässigt reglera huruvida svensk eller polsk lag ska gälla vid eventuell konkurs hos det polska företaget. Den polska indrivningsmyndigheten bedriver sin verksamhet under polsk lagstiftning. Det ni avtalsmässigt kan göra är att minimera riskerna för att ert segelflygplan utmäts såsom målarens egendom.

Dessvärre kan jag inte ge er besked om hur polsk konkurslagstiftning ser ut. I stora drag skulle det kunna se ut som svensk lagstiftning. I det fall ert segelflygplan tydligt kan separeras från målarens övriga produkter, kan det inte tas i anspråk. Detta förutsätter att ert segelflygplan kan identifieras såsom ert.

Ni rekommenderas därför upprätta ett tjänsteavtal där tjänsteprodukten (segelflygplanet) specificeras så långt som möjligt. Ange produkt, typ, färg, mått, identifieringsnummer, ägare, kontaktuppgifter till ägare osv. Genom att specificera egendomen blir det vid ev. konkurs tydligt att egendomen inte tillhör målaren. Se till att få avtalet underskrivet av målaren. Utöver ert avtal bör ni vid en konkurs vara beredda att uppvisa ägarbevis, ev. kvitton, kontoutdrag, dvs. allt som pekar på ägarskap.

Så länge er egendom kan separeras från målarens, är ni enligt svensk rätt utom fara så länge ert tjänsteavtal är ordentligt utformat. För att bekräfta att polsk lagstiftning ser likadan ut, bör ni ta kontakt med en polsk jurist. Lawlines juristbyrå hjälper er gärna upprätta ett tjänsteavtal som minimerar era risker inför ev. konkurs hos målaren. Hör av er via mail om detta är av intresse.

Vänliga hälsningar,

Soroosh Parsa

Soroosh Parsa
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (267)
2021-09-19 Är det en lönefordran?
2021-09-07 Kan en gäldenär i en konkurs ansöka om skadestånd?
2021-08-16 Kan man försätta ett dödsbo i konkurs?
2021-07-31 Vad händer om dödsboet har stora skulder?

Alla besvarade frågor (95724)