Riskerar min vän bli anmäld för narkotikabrott när hon anmäler övergreppet??

2021-11-30 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej! Min bästa vän var med om ett grovt övergrepp för ett tag sedan. Och nu börjar hon ta sig modet att anmäla detta. Men det som håller henne tillbaka är om han skulle berätta att dom hade tagit kokain under kvällen. Skulle det påverka något för henne, alltså att hon skulle kunna bli dömd för det eller så? Finns inga direkta bevis på detta. Eller det finns en bild på när hon håller i en tallrik men kokainet på. Som han tog på dom. Men hon håller endast i tallriken. Skulle vara så tacksam för svar. Vill så gärna att hon ska få rättvisa.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Dessvärre är det inte möjligt att ge ett helt rakt svar på frågan. Till att börja med kan det dock sägas att målsägande (den som menar sig ha blivit utsatt för ett brott) inte har någon plikt att berätta den fullständiga sanningen i rätten, till skillnad från ett vittne - vilket är en vanlig missuppfattning. Skulle din vän alltså underlåta att berätta för rätten eller polisen att hon tog kokain under kvällen skulle det alltså inte vara brottsligt. Däremot skulle det kunna påverka hennes trovärdighet om det finns andra som kan vittna om motsatsen. Dels eftersom hon då bevisligen inte förhåller sig till sanningen och dels på grund av att hon vid tillfället för brottet alltså var narkotikapåverkad, vilket försvaret kan inflika påverkar hennes verklighetsuppfattning och minnesförmåga negativt. Trovärdighetsbedömningen i processen gällande övergreppet och bedömningen huruvida man ska döma henne för narkotikabrott är dock två olika frågor. Det skulle kunna tänkas att hon i rättegången om övergreppet anses förmodligen ha tagit narkotika och att detta alltså påverkar rättens bedömning av hennes trovärdighet och sinnesförmågor vid övergreppet, samtidigt som en åklagare inte finner att det finns tillräckligt som styrker att hon begått ett ringa narkotikabrott för att väcka åtal. Oftast är det svårt att bevisa narkotikabruk mot den tilltalades nekande om det inte går att få ett positivt urin- eller blodprov. Det kan för övrigt vara värt att veta att den som utsätts för sexualbrott som huvudregel har rätt till att bistås av ett målsägandebiträde (en utbildad jurist med plikt att vara brottsoffret lojalt) i samband med att förundersökning inleds, enligt målsägandebiträdeslagen 1 §. Kostnaden för biträdet hamnar på staten så det är inget som är avhängigt brottsoffrets ekonomi. Min rekommendation är att din vän gör en polisanmälan och med en gång inför polisen begära ett målsägandebiträde som din vän i lugn och ro kan sitta och rådgöra med hur hon ska hantera frågan om kokainet. Hoppas du fick svar på din fråga!

Pontus Almquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (404)
2022-01-24 Varför dömdes inte personen trots att bevis fanns?
2022-01-17 Kan man bli dömd för ett brott om man erkänner efter att domen vunnit laga kraft?
2021-12-16 Bevisbörda vid styrkande av om något är en gåva
2021-12-12 Olagligt / otillbörligt anskaffade bevis

Alla besvarade frågor (98575)